...

Ziekenhuizen mogen een ethisch beleid voeren dat afwijkt van de wet. Maar dat betekent niet dat ze euthanasie binnen hun muren kunnen verbieden. Dat besluit advocate Sylvie Tack in een proefschrift aan de Universiteit Gent. Ze analyseerde welke speelruimte ziekenhuizen hebben om een eigen ethisch beleid uit te zetten.Uitgangspunt is dat de grondwettelijke vrijheid van vereniging, meningsuiting, overtuiging en geweten ook van toepassing is op ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Dat is niet onbelangrijk want het rechtvaardigt dat zorginstellingen over bijvoorbeeld euthanasie of medisch begeleide voortplanting een eigen visie hebben. Niets staat ziekenhuizen dan ook in de weg om een eigen ethische beleidsvoering te ontwikkelen. "Ziekenhuizen mogen bepaalde procedures invoeren, ze zijn gerechtigd om standpunten in te nemen en zich niet akkoord te verklaren met de wet. Die vrijheid wordt echter begrensd en houdt op waar ze in conflict komt met de rechten van patiënten en artsen", zegt Tack.Palliatieve filterZe toetste dat principe aan de 'palliatieve filter' die veel katholieke instellingen - op aanraden van Zorgnet Vlaanderen - al snel na de goedkeuring van de euthanasiewet in 2002 invoerden. De palliatieve filter betekent dat euthanasie maar kan na consultatie van een palliatief team, in een zo vroeg mogelijk stadium. Bij een vraag om euthanasie is de behandelende arts sowieso verplicht om na te gaan of het verzoek strookt met de wet. De palliatieve filter komt daarbovenop, het is een extra voorwaarde die niet wettelijk verplicht is, maar ook niet indruist tegen de euthanasiewet. Geheel volgens de redenering van Tack is het ziekenhuizen toegestaan om een additioneel principe als de palliatieve filter in te voeren. Maar alleen op voorwaarde dat de patiënt vooraf over de procedure geïnformeerd wordt. "De patiënt moet weten dat de artsen een bijkomend advies gaan vragen, en er ook mee instemmen. Belangrijk is ook dat het advies binnen een redelijke termijn volgt en niet bedoeld is om de euthanasievraag op de lange baan te schuiven." Autonomie van artsEen andere vraag is of een ziekenhuis het recht op gewetensbezwaar mag inroepen om euthanasie bij niet-terminale patiënten af te wijzen? "Mijn conclusie is dat dit niet kan", zegt Tack. "Ziekenhuizen kunnen weliswaar niet verplicht worden om euthanasie uit zichzelf aan te bieden aangezien er nu eenmaal niets over euthanasie staat in hun erkenningsregels. Maar zodra een arts in het ziekenhuis bereid is euthanasie uit te voeren conform de bepalingen van de wet, heeft het ziekenhuis niet het recht die arts een verbod op te leggen."Het vervolg van dit artikel leest u in Artsenkrant van vandaag.