In de begeleidings- en zorgtrajecten krijgt de werknemer een pakket van 17 sessies of meer aangeboden. De sessies omvatten een klinische raadpleging waarbij thema's zoals onder andere stressbeheer, levenshygiëne en het beroepsplan van de werknemer aan bod komen. De trajectbegeleiders kunnen opteren voor een psychisch-lichamelijke of cognitief-emotionele zoals kinesitherapie en relaxatie.

"Het aantal burn-outs en stressgerelateerde aandoeningen is de laatste jaren enorm gestegen. Dat kan zo niet langer blijven duren", zegt Maggie De Block. "We moeten daarom resoluut inzetten op preventie."

In het kader van het pilootproject beschouwt de minister burn-out als een beroepsgerelateerde ziekte. "Dit in tegenstelling tot een beroepsziekte die veroorzaakt wordt door een blootstelling aan een beroepsrisico. Bij een beroepsgerelateerde ziekte is het werk slechts een van de factoren die kunnen leiden tot die ziekte. Daarom is het belangrijk om de werknemer niet enkel te begeleiding, maar ook om de werkomgeving aan te pakken."

Zo'n 300 tot 1000 werknemers uit de ziekenhuis- en banksector (verzekeringen niet inbegrepen) kunnen aan het project deelnemen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat net deze werknemers een groter risico lopen op een vroegtijdige burn-out of er vaker effectief door getroffen worden, klinkt het.

De looptijd van de trajecten zal maximum 9 maanden bedragen. De werknemer krijgt zowel de sessies als de bijhorende verplaatsingskosten terugbetaald. Het traject is geen aanvullende uitkering bij de klassieke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, verduidelijkt de minister nog.

Voor het pilootproject trekt De Block 2,5 miljoen euro uit. Na 2 jaar worden het geëvalueerd door Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, dat het proefproject uittekende.

In de begeleidings- en zorgtrajecten krijgt de werknemer een pakket van 17 sessies of meer aangeboden. De sessies omvatten een klinische raadpleging waarbij thema's zoals onder andere stressbeheer, levenshygiëne en het beroepsplan van de werknemer aan bod komen. De trajectbegeleiders kunnen opteren voor een psychisch-lichamelijke of cognitief-emotionele zoals kinesitherapie en relaxatie."Het aantal burn-outs en stressgerelateerde aandoeningen is de laatste jaren enorm gestegen. Dat kan zo niet langer blijven duren", zegt Maggie De Block. "We moeten daarom resoluut inzetten op preventie."In het kader van het pilootproject beschouwt de minister burn-out als een beroepsgerelateerde ziekte. "Dit in tegenstelling tot een beroepsziekte die veroorzaakt wordt door een blootstelling aan een beroepsrisico. Bij een beroepsgerelateerde ziekte is het werk slechts een van de factoren die kunnen leiden tot die ziekte. Daarom is het belangrijk om de werknemer niet enkel te begeleiding, maar ook om de werkomgeving aan te pakken."Zo'n 300 tot 1000 werknemers uit de ziekenhuis- en banksector (verzekeringen niet inbegrepen) kunnen aan het project deelnemen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat net deze werknemers een groter risico lopen op een vroegtijdige burn-out of er vaker effectief door getroffen worden, klinkt het.De looptijd van de trajecten zal maximum 9 maanden bedragen. De werknemer krijgt zowel de sessies als de bijhorende verplaatsingskosten terugbetaald. Het traject is geen aanvullende uitkering bij de klassieke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, verduidelijkt de minister nog.Voor het pilootproject trekt De Block 2,5 miljoen euro uit. Na 2 jaar worden het geëvalueerd door Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, dat het proefproject uittekende.