...

Om op de eurocent precies te zijn: € 7.629.771.298,15. In dat bedrag zijn de besparingensmaatregelen verrekend die de regering al heeft beslist. Ook werd rekening gehouden met de 'indexhypothese'. Dit globale budget is berekend op de reële uitgaven van de ziekenhuizen, "maar rekening houdend met verschuivingen in de tijd en met de tegemoetkomingen van respectievelijk de Staat en het RIZIV".Ten opzichte van het globale budget voor 2016 houdt dit een stijging in met ruim twee procent. Voor 2016 werd immmers 7.460.311.639 gereserveerd (gecorrigeerd bedrag verschenen in BS van 28 juli 2016). Van het budget voor 2016 ging er 84% naar de algemene ziekenhuizen en 16% naar de psychiatrische.