...

De mededelingen die enkele puntjes op de i zet, komt uit de Nieuwsbrief van programmamanager voor de reorganisatie van de eerste lijn.OptioneelDat een ziekenhuis in de Zorgraad plaatsneemt, kan de organisatie van de transmurale zorg, en dus de zorgcontinuïteit ten goede komen. Het gaat dan om het maken en het opvolgen van afspraken over de overdracht, de organisatie,... binnen de lokale context.Een belangrijke reden om zorgraden de mogelijkheid te geven om optionele partners op te nemen in de Zorgraad, is juist om ziekenhuizen zo eventueel bij de Zorgraad te kunnen betrekken.Ziekenhuizen kunnen overigens ook deelnemen aan werkgroepen van de Zorgraad, bijvoorbeeld als er een werkgroep is die de zorgcontinuïteit behandelt.Maar de bedoeling is niet om een van de zes zitjes - maximum - die in de Zorgraad voorbehouden zijn voor de cluster gezondheidszorg, door de ziekenhuizen te laten bezetten.Zorgstrategische planningWat ook niet de bedoeling is dat ziekenhuizen een vertegenwoordiger sturen naar de Zorgraad van een ELZ in het kader van de zorgstrategische planning. De verbinding tussen de ziekenhuizen en de eerste lijn binnen de zorgstrategisch planning moet immers op een ander niveau tot stand komen, namelijk tussen de ziekenhuisnetwerken en de regionale zorgplatformen.Maar de regionale zorgplatformen zijn er nog niet. Die worden in het najaar opgestart, waarbij vertrokken wordt met een viertal 'pilots'. De 'samenwerkingsinitiatieven' van ziekenhuizen (de netwerken in wording) zullen in het najaar weliswaar hun zorgstrategische planning al willen aftoetsen aan de ELZ - de 'voorlopige' zorgraden zullen in het najaar van het Agentschap informatie krijgen hoe ze die vraag moeten behandelen.In de toekomst is het overigens de bedoeling dat er een regionale zorgstrategische planning komt voor de eerste lijn en de gespecialiseerde zorg tezamen.Lokaal verschillende situatiesIn sommige eerstelijnszones is er misschien ook afstemming mogelijk met juist één ziekenhuis maar dat is zeker niet overal het geval. Een Zorgraad zal misschien van verschillende ziekenhuizen het verzoek krijgen om een vertegenwoordiger te sturen. En een ziekenhuis kan ook relaties moeten onderhouden met verschillende ELZ.Omdat die situatie erg lokaal gebonden is kan het Agentschap daar geen aanbeveling over geven.Lees ook: Zes zitjes voor duizend zorgverstrekkers