...

Nederlandse ziekenhuizen telden in 2010 5.151 bedden op overschot, zo berekende het consultancybedrijf Coppa. In totaal zou de overcapaciteit goed zijn voor 12% van alle ziekenhuisbedden. De oorzaak van het algemene beddenoverschot wordt gezocht in de opnames die korter worden. Zo daalde de 'ligduur' in 2010 tot gemiddeld 3,17 dagen, een afname met 4,5% ten opzichte van 2009. (Dagbehandelingen zijn meegerekend als verpleegdag.) Toch zouden enkele ziekenhuizen nog af te rekenen hebben met een beperkte ondercapaciteit. Algemene ziekenhuizen kennen de kortste ligtijd (3,04 dagen), academische ziekenhuizen de langste (4,02 dagen). Dat onderscheid is voor een deel te verklaren door het verschil in complexiteit van de uitgevoerde behandelingen, al zijn er tussen vergelijkbare ziekenhuizen onderling ook grote variaties vast te stellen.De Grote OversteekVorig jaar meldde Het Belang van Limburg nog dat steeds meer Nederlandse patiënten voor een Belgisch ziekenhuis kiezen. Alleen al in Limburg ontvingen de ziekenhuizen 41.000 Nederlandse patiënten, 31.000 van hen kozen voor Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Door die patiëntenvlucht zouden Nederlandse zorgverzekeraars jaarlijks 273 miljoen euro verliezen, schreef HBvL toen. Vermoed werd dat onze noorderburen de grens overstaken om te kunnen profiteren van de kortere wachttijden en de betere service van specialisten in ons land.Omgekeerde bewegingToch dreigt die instroom van Nederlandse patiënten de Belgische ziekenhuizen niet te overspoelen, zo rapporteerden we vroeger al (AK 1907, 2006). De bezettingsgraad van Belgische ziekenhuisbedden ligt immers onder de 80%, in 2006 bedroeg hij zelfs amper 72,80%. Extra patiënten uit het buitenland zijn daardoor economisch interessant.Ondertussen vindt ook de omgekeerde beweging plaats. Tussen 2001 en 2007 nam het aantal Belgen dat zich in Nederlandse ziekenhuizen liet opnemen toe met 38%.