...

Minister De Block herhaalde onlangs nog in het Parlement dat geen enkele regeling ziekenhuizen verplicht om de verblijfsduur op de kraamafdeling te beperken tot 48 uur, maar dat er wel degelijk een financieel risico bestaat voor het ziekenhuis als de gemiddelde verblijfsduur langer is dan het nationale gemiddelde. Artsen die pasgeboren baby's en hun moeders langer in het ziekenhuis willen houden - zonder het ziekenhuis financieel te benadelen - kunnen het kindje op pediatrie laten opnemen."Sommige ziekenhuizen brengen baby's die om gezondheidsredenen langer in het ziekenhuis moeten blijven (fysiek of administratief) over naar de pediatrie", erkent Michel Mahaux van de Franstalige ziekenhuiskoepel Santhea. "Het spreekt voor zich dat de meeste ziekenhuizen anticiperen op een verlaagde financiering door de verblijfsduur te beperken in overeenstemming met de lokale situaties. Vergeet niet dat als sommige ziekenhuizen de verblijfsduur inkorten, dat een impact heeft op het nationale gemiddelde, waardoor de facto de gerechtvaardigde verblijfsduur vermindert." Uiteraard kunnen alleen ziekenhuizen die zowel een kraamafdeling als een dienst pediatrie hebben, dit soort 'comfort' transfers uitvoeren."Sommige kraamafdelingen houden moeder en kind ook in het ziekenhuize nadat de mama administratief werd ontslagen. Zo wordt de verblijfsduur kunstmatig ingekort en vermijdt men sancties. Uiteraard blijft de kwaliteit van de zorg dezelfde gedurende de rest van het verblijf. Die valt ten laste van het ziekenhuis. Op lange termijn is dit niet houdbaar, maar het is een manier om het hoofd te bieden aan wat de overheid ons oplegt", vertelt een medisch directeur. Desgevraagd merkt Zorgnet-Icuro, de koepel van Vlaamse zorgvoorzieningen, op geen weet te hebben van vergelijkbare initiatieven in Vlaamse ziekenhuizen.Een ander gevolg van de druk op de verblijfsduur is de toename van het aantal gerechtvaardigde en gefactureerde heropnames van pasgeborenen. "Dat is iets waar wij in ons ziekenhuis bang voor zijn", getuigt een kinderarts. "In heel mijn carrière heb ik nog nooit een kernicterus gezien bij een jonge patiënt. Dat komt vaker voor in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, landen waar het kraamverblijf veel korter is."Wat voorafging. De besparing van 18,7 miljoen euro die de inkorting van het kraamverblijf had moeten opleveren werd - na heel wat tegenwind uit de ziekenhuissector - omgezet in een inspanning die alle ziekenhuizen samen moeten realiseren. Maggie De Block keurde zeven proefprojecten goed die twee jaar lang nieuwe modellen van kraamzorg gaan uittesten."We zien dat patiënten en hun families het vrij gemakkelijk aanvaarden dat ze sneller uit het ziekenhuis worden ontslagen. De mediatisering van de maatregel heeft daar zeker toe bijgedragen. Net als de sensibilisering en voorbereiding van aanstaande ouders, de opvolging thuis door vroedvrouwen van het ziekenhuis en een gedeeld patiëntendossier. Dank zij een aantal interne maatregelen hebben wij 90% van de kraamverblijven in onze instelling kunnen inkorten. We zitten nu aan drie dagen voor een vaginale bevalling en vier dagen voor een keizersnede. Is dat voldoende? Het valt af te wachten wat de minister ons uiteindelijk zal opleggen", zegt de medisch directeur van een ziekenhuis met een grote kraamafdeling.Vincent Claes/V.Ca.