...

Optimus Hospital Procurement Platform, zo heet het gezamenlijke 'aankoopplatform' van het UZ Antwerpen, Gasthuiszusters Antwerpen, AZ Monica, AZ Nikolaas en AZ Sint-Blasius. Samen zijn de vijf ziekenhuizen goed voor meer dan 3.300 erkende bedden, en ze plaatsen per jaar aankopen voor, opgeteld, ruim 600 miljoen euro .HefboomeffectenDoor een deel van die aankopen (medische en niet-medische) over verschillende schouders te verdelen, willen de ziekenhuizen enkele hefbomen activeren. Zo verhoogt deze strategie het aankoopbudget, waardoor bijvoorbeeld beter materiaal aangekocht kan worden. Ze laat ook bestellingen in grotere volumes toe, iets wat prijsvoordelen met zich meebrengt. En een gebundelde aankoop centraliseert het administratieve werk. Stuk voor stuk effecten die ervoor moeten zorgen dat de ziekenhuizen hun "operationale en financiële doelstellingen kunnen blijven realiseren met steeds minder middelen".Starten doet het platform met een team van 17 professionele aankopers.Oost-Vlaams platformIn februari van dit jaar ondertekenden alle 14 ziekenhuizen uit Oost-Vlaanderen - samen goed voor 7.000 bedden - een akkoord over een gezamenlijke aankoopcentrale, het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen (POZ). Via die gedeelde opdrachtencentrale organiseren de ziekenhuizen samen aankopen van bijvoorbeeld medische toestellen, papierwaren, geneesmiddelen, verzekeringen, enzovoort. Ook het AZ Sint-Blasius en AZ Nikolaas sloten zich toen aan bij dat platform."En wij zijn zeker niet van plan om daaruit te stappen", reageert men bij AZ Sint-Blasius. "De bundeling met vier andere ziekenhuizen die volledig aansluiten bij ons 'aankoopprofiel' in het Optimus-platform zien wij als een bijkomende opportuniteit. Positieve ervaringen die we daar hebben, zullen we trouwens ook delen binnen het POZ."Andere voorbeeldenEenzelfde geluid klinkt bij AZ Nikolaas. "Wij willen aan beide platformen een positieve bijdrage leveren. Via het POZ zijn we vertegenwoordigd in een grote groep ziekenhuizen uit een en dezelfde provincie, terwijl in Optimus vijf ziekenhuizen met dezelfde 'aankoopmaturiteit' hun krachten bundelen. Nieuw zijn dit soort samenwerkingsverbanden trouwens niet. Denk maar aan het economisch samenwerkingsverband voor energie, of aan Caritas Samenaankoop vzw."