...

Over iets meer dan twee maanden beheren Wallonië, Vlaanderen en Brussel het budget voor de ziekenhuisinfrastructuur. Dat is zo voorzien in de zesde staatshervorming. Die bevoegdheidsoverdracht gaat in principe gepaard met een financiële dotatie door de federale overheid.Die dotatie werd vastgelegd in het kader van de bijzondere financieringswet (BFW). Die wet werd in 2013 door alle politieke partijen goedgekeurd en voorziet dat een derde van de dotatie wordt besteed aan nieuwe projecten, terwijl de resterende twee derden gereserveerd blijven voor de federale overheid om budgettaire maatregelen te financieren die al vóór de bevoegdheidsoverdracht werden getroffen.Maar achter die op het eerste gezicht eenvoudige boekhouderslogica schuilt nu een steeds acuter wordend probleem: bij de laatste staatshervorming werden de ziekenhuisnoden schromelijk onderschat. Want, volgens de nieuwste cijfers van de FOD Begroting en de FOD Financiën wil de regering Michel 809 miljoen euro afhouden enkel en alleen om kosten uit het verleden te dekken - en dat op een dotatie van... 598 miljoen euro."De federale overheid kan de deelstaten dus vragen om 211 miljoen euro terug te betalen, louter om de gemaakte kosten te dekken - kosten die voortvloeien uit slechte berekeningen waar diezelfde overheid zelf heeft toe bijgedragen. Er is dus geen eurocent ter beschikking voor toekomstige investeringen", betreurt Rudy Demotte.'Overheid is inconsequent'De deelstaten hadden het Overlegcomité in september al aangesproken, aangezien de federale executie een 'negatieve dotatie' inplande voor de ziekenhuisinfrastructuur. Iets wat geen enkele wetgeving toelaat, blijkt na navraag bij grondwetspecialisten. Maar sindsdien is het negatieve bedrag nog aangegroeid, zijn er steeds meer onbeantwoorde vragen gerezen en is de onzekerheid toegenomen. Om die reden hebben Vlaanderen, Wallonië en Brussel de transfer van de ziekenhuisfinanciering deze week opnieuw op de agenda van het Overlegcomité gezet.Resultaat? "De grote leegte. Het feit dat de federale overheid niet met een mogelijke oplossing op de proppen komt, wijst op een groot gebrek aan efficiëntie en zelfs aan politieke verantwoordelijkheid", stelt de Waalse minister-president onomwonden.Demotte heeft voor de Franstalige universitaire ziekenhuizen een schuld ten opzichte van de regering Michel van 44 miljoen euro, zo blijkt uit de cijfers die de FOD op 20 oktober bekend maakte. Zijn Vlaamse evenknie Geert Bourgeois (N-VA) staat voor alle Vlaamse ziekenhuizen voor een bedrag van 155 miljoen in het krijt. En die bedragen zullen wellicht nog oplopen.Oplossing in de maak?"Dat alles levert nog geen concrete obstakels op voor de ziekenhuizen. Het is wel een extra last voor de budgetten van de deelstaten", merkt Demotte op. Op het Overlegcomité hebben de vertegenwoordigers van de deelstaten aangedrongen op de samenstelling van een technische werkgroep die snel met oplossingen op de proppen moet komen. Te verstaan: een collectieve inspanning om de budgettaire berekeningsfouten uit het verleden weg te werken. "Het is tijd dat de federale overheid met een uitleg komt, want nu draaien de deelstaten voor alles op. Dat strookt niet met de geest van de zesde staatshervorming", vindt de Waalse minister-president.De regering Michel zegt dat ze zich bewust is van de kwestie en heeft ingestemd met de oprichting van de gevraagde werkgroep. De deskundigen in die werkgroep moeten scenario's uitwerken - van de meest pessimistische tot de meest optimistische - zodat het Overlegcomité bij de volgende bijeenkomst in december knopen kan doorhakken.