...

De verplichting om met openbare aanbestedingen te werken, betekent een hele omwenteling voor de ziekenhuissector. De regeling staat in een Europese richtlijn die ons land al in 2007 in wetgeving omzette. Alleen de uitvoeringsbesluiten ontbraken nog maar de regering Di Rupo besliste op 29 maart om die besluiten goed te keuren.Als ziekenhuizen voor de aankoop van medisch materiaal of geneesmiddelen contracten sluiten van meer dan 85.000 euro, dan moeten ze daarvoor voortaan een aanbesteding in België uitschrijven. Loopt de rekening op tot 200.000 euro of meer, dan moet de aanbesteding Europees gebeuren. Die verplichting gaat vandaag in.De openbare aanbestedingen zorgen voor ongerustheid bij de ziekenhuiskoepels. De nieuwe regeling zal de ziekenhuizen op kosten jagen, waarschuwen ze. "Wij vrezen dat elk ziekenhuis vijf extra voltijdse medewerkers in dienst zal mogen nemen om de aanbestedingen correct op te stellen en te verwerken," zegt Peter Degadt (Zorgnet Vlaanderen). De ziekenhuiskoepels spelen met het idee om aankoopcentrales op te richten.De vrees bestaat ook dat leveranciers die naast de tender grijpen, juridische stappen tegen het ziekenhuis zullen ondernemen. Een ander punt van kritiek is dat bij de toekenning van een contract enkel nog naar de prijs gekeken zal worden en dat kwaliteitsoverwegingen niet langer de doorslag zullen geven.