...

Het eerste werd uitgevoerd door Japanse onderzoekers die de gegevens verzamelden van 72 internationale studies die op meer dan 55 miljoen mensen betrekking hadden. Daaruit blijkt dat een ziekenhuisopname in het weekend in verband kan worden gebracht met een stijging van de mortaliteit met 15 tot 17%. Volgens de wetenschappers is dit niet aan de gezondheidstoestand van de patiënten te wijten, maar aan een minder goede kwaliteit van de zorgverlening in het weekend. Uitzondering op de regel zijn personen die in de loop van de week een hoogrisico-operatie ondergingen en in het weekend nog in het ziekenhuis verblijven. Het tweede onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers van de medische faculteit van de universiteit van Berlijn bij meer dan 210.000 patiënten, wijst in dezelfde richting. Volgens het Duitse team is het overlijdensrisico na chirurgische ingrepen in het weekend 22% hoger dan in de week. Daarnaast toont de analyse aan dat chirurgische ingrepen die na de middag worden uitgevoerd, gepaard gaan met een stijging van het overlijdensrisico met 21% in vergelijking met andere momenten van de dag. Ten slotte, en dat is nog het meest verrassende, blijkt uit de resultaten dat de maand februari de meest problematische ter zake is, met een stijging van het risico met 16% in vergelijking met de andere maanden, zonder dat hiervoor een duidelijke verklaring is. (referenties: European Society of Anaesthesiology, via EurekAlert, 31 mei 2014)