...

Patiënten die tijdens het weekend in een ziekenhuis belanden, lopen 10% meer risico om te overlijden dan bij een opname op doordeweekse dagen. Dat valt af te leiden uit cijfers die het Britse onderzoeksbureau Dr. Foster opvroeg bij 147 ziekenhuizen in Groot-Brittannië. Voor het onderzoek werden de sterftecijfers van 147 Britse ziekenhuizen onder de loep genomen. In één van de acht ziekenhuizen stierven meer patiënten die tijdens het weekend opgenomen werden dan tijdens de week gehospitaliseerde patiënten. In een aantal gevallen ging het zelfs om een vijfde (20%) meer doden. De onderzoekers keken naar vier verschillende sterfgevallen: overlijden in het ziekenhuis, sterven binnen dertig dagen na ontslag uit het ziekenhuis, overlijden van zogenaamd lage-risico-patiënten en overlijden na een operatie.Gebrekkige beschikbaarheidAan de basis van de hogere sterftecijfers tijdens het weekend liggen personeelsproblemen, een tekort aan 'senior doctors' en een verminderde toegang tot diagnostische diensten. Onderzoeksleider Roger Taylor, die nauw samenwerkt met het Britse ministerie van Gezondheid, legt het probleem vooral bij de beschikbaarheid van deskundige artsen. Hij noemt de cijfers 'heel zorgwekkend'."Ervaren artsen zijn nu eenmaal niet altijd aanwezig in het weekend", aldus nog Taylor. "Kandidaat-specialisten en jongere artsen zijn er haast altijd, maar zij zijn niet degenen die het verschil maken", zegt de onderzoeker. Hij dringt er bij de NHS en de ziekenhuizen op aan dat ze het probleem snel aanpakken. Niet alleen Groot-BrittanniëMaar het probleem blijft niet beperkt tot Groot-Brittannië. Alle westerse gezondheidssystemen worden met het hogere weekendrisico geconfronteerd, maakt Roger Taylor zich sterk. De onderzoekers kregen tegenwind van Richard Hamblin, hoofd van de Care Quality Commission die de NHS-standaarden opstelt. "Zeggen dat hoge sterftecijfers zondermeer te wijten zijn aan slechte zorg, is al te simplistisch."