...

Voor heel België bedroeg het dagelijks gemiddeld aantal besmettingen tussen 13 en 19 september 1.947 - een stijging met 17% in vergelijking met het gemiddelde van de 7 dagen ervoor. In de genoemde periode bedroeg het reproductiegetal berekend op het aantal gediagnosticeerde gevallen 1,091 - ook een toename.Dagelijks worden er nu gemiddeld 10.245 tests afgenomen (ook een lichte stijging) en de positiviteitsratio bedraagt 19,6% (stabiel).Tussen 16 tot 22 september belandden er gemiddeld 57,9 nieuwe patiënten per dag wegens covid in het ziekenhuis, een stijging met 4% tegenover het daar aan voorafgaande zevendaags gemiddelde. Het aantal patiënten met covid in de ziekenhuizen bedraagt nu 731 (+3%) - daarvan liggen er 51 op intensieve zorg (-9%).Het aantal contacten met een huisarts wegens vermoeden van covid is in week 37 opnieuw toegenomen, met voor heel België gemiddeld 27 contacten per 100.000 inwoners per dag, vergeleken met 18/100.000 in de week voordien (bron: huisartsenbarometer). Het aantal consultaties voor griepaal syndroom (ILI), gemeld door het netwerk van huisartsenpeilpraktijken, is ook toegenomen: het bedroeg 95 consultaties per 100 000 inwoners in week 37.HerfstboosterIn Vlaanderen kregen volgens de Vaccinatieteller al zo goed als 342.000 mensen een tweede booster - dat is het aantal dat was geregistreerd in Vaccinnet+ op 25 september. Van de hele bevolking in Vlaanderen kreeg zo al circa 5% een tweede booster. Het Agentschap Zorg en Gezondheid deelde mee dat - op 21 september - de responsgraad 69% bedroeg bij 65-plussers, 66% bij mensen met een verminderde immuniteit en 37% bij de bevolking tussen 18 en 64 jaar. (Voor een stuk gebaseerd op boekingen en mogelijk een lichte overschatting.) Bij de zorgverleners bedroeg de responsgraad in Vlaanderen 53%. Een geslaagde herfstboostercampagne is belangrijk voor de zorg. Vooral het aantal ernstig zieken zal daarmee verminderen, wat betekent dat de impact van de volgende golf niet zo sterk voelbaar meer zal zijn in de ziekenhuizen.Herhaalde vaccinatie vermindert ook wel het aantal nieuwe besmettingen. Maar hoe dan ook zien de huisartsen wel een druk winterseizoen tegemoet.De eerste lijn zou vooral geholpen zijn met het verminderen van de administratieve fall-out van een nieuwe covidgolf. Voor een PCR-test heeft men niet noodzakelijk een voorschrift meer nodig van de huisarts, maar na een positieve test moeten mensen nog steeds voor een ziektebriefje aankloppen bij hun dokter.De gesprekken om het ziektebriefje af te schaffen gaan onverminderd voort, vertelde DM-voorzitter Roel Van Giel ons. Maar de sociale partners - met name de werkgevers - liggen dwars. De tijd begint te dringen.