...

Vooral dat de aantallen niet exponentieel blijven toenemen is bemoedigend. Gisteren werden 256 mensen met covid-19 in het ziekenhuis opgenomen - dat ligt onder de cijfers van de voorbije drie dagen (chronologisch: 299, 335 en 290). Het aantal nieuw bevestigde gevallen, namelijk 526, lag maandag weer hoger dan zondag, toen het maar 342 bedroeg. Vrijdag en zaterdag kwamen er respectievelijk 558 en 589 nieuwe, geconfirmeerde gevallen bij.Alleen mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen én zorgverleners die verkouden worden, krijgen een test. Vier procent van de personen die getest zijn en positief bevonden, zijn zorgverlener - in totaal dus ongeveer 170 mensen. Ze hebben de besmetting niet noodzakelijk opgelopen door hun beroepsbeoefening, merkt dokter Steven Van Gucht op.Maandag 23 maart werden 59 covid-19-patiënten opgenomen op intensive care, waarvan er 22 worden beademd. In totaal liggen er 381 patiënten met de aandoening in intensive care en worden er daarvan 290 beademd. Er zijn 34 nieuwe sterfgevallen door covid-19 bekend geraakt, waardoor het aantal stergevallen nu de kaap van 100 overschrijdt, de teller staat op 122.Dokter Van Gucht wijst erop dat het bevestigen en het melden van een overlijden door covid-19 enkele dagen in beslag kan nemen. Daarmee kan het aantal plots pieken zonder dat dat echt wijst op een plotse toename.Vorige week maakten we zelf de opmerking dat het aantal sterfgevallen opvallend hoger lag in Franstalig België. De voorbije dagen maakte Vlaanderen evenwel een inhaalbeweging.Dat de cijfers in Brussel nog steeds wat hoger lijken te liggen wijst volgens Van Gucht niet noodzakelijk op een trend.