...

Toen de besparingen in de gezondheidszorg vorige maand bekend raakte, bleek dat de ziekenhuizen in 2017 ook 92 miljoen euro moeten inleveren. Dat werd gepresenteerd als een voorafname op de hervorming van de sector. De kritiek luidde dan ook dat die hervormingen wel in het vooruitzicht ware, gesteld, maar nog helemaal niet ingezet. Maar eind oktober lichtte de minister in een visienota aan de ziekenhuisbesturen wel toe hoe ze haar 'Plan van aanpak' versneld wil inzetten.RationalisatieDe minister wil het overaanbod van bedden, diensten, apparatuur en zelfs campussen versneld afbouwen. En een belangrijk instrument daarbij is het vormen van ziekenhuisnetwerken. De ziekenhuisnetwerken worden de basiseenheid in het landschap - de wettelijke definitie van een ziekenhuis zal dat moeten weerspiegelen.Ziekenhuisnetwerken bepalen de strategie en de taakverdeling tussen ziekenhuizen. Ze bedienen een populatie van 400.000 tot 500.000 inwoners, brengen de zorgbehoeften in kaart en werken de programmatie uit. Er is plaats voor maximaal 25 netwerken in België.De minister wacht niet op de rationalisatie-effecten van de netwerken maar schaft "onmiddellijk" een aantal bedden af: het verschil tussen 'verantwoorde' (rekening houdend met de normale bezetting in het ziekenhuis) en 'erkende' bedden wordt weggewerkt. Programmatie De minister stelt voor het eind van dit jaar ook een kalender op voor de verdere programmatie van diensten. Prioritair zijn alvast de kraamklinieken, de pediatrie, spoedgevallen, beroertecentra, traumacentra, intensieve zorgen en neonatale intensieve zorgen. Op het lijstje prijken ook dure technologieën als CT en cone-beam CT. Voor de behandeling en chirurgie van tumoren van onder meer de slokdarm, pancreas en longen worden Riziv-conventies uitgewerkt. "Generieke oncologische zorg" wordt geprogrammeerd.Dat levert al onmiddellijk besparingen op, op personeel - en op werkingskosten - naast besparingen op lange termijn die nog niet zijn berekend. Sommige besparingen kunnen terugvloeien naar de sector maar de reductie van het BFM gaat naar de regering. De minister rekent "op kruisnelheid" op minstens 36 miljoen euro.Naakte besparingenMaar minister De Block gaat verder. "Naakte besparingen" door nog stukken weg te knippen uit het BFM moeten nog eens extra 73,3 miljoen euro opleveren. Het budget dat ziekenhuizen krijgen om artsen te verzekeren tegen aansprakelijkheid valt bijvoorbeeld weg. De besparingen op de verschillende deelbudgetten moeten ziekenhuizen opvangen door verder te gaan in de samenwerking en de rationalisatie van het aanbod dan de regering zelf al voorstelt, zo luidt het.Verder wil de regering de eindeloopbaanmaatrelen heronderderhandelen. Voor verzorgend personeel zouden die pas vijf jaar later kunnen ingaan. Voor niet-verzorgend personeel zouden ze verdwijnen. Er komt een overgangsperiode, met respect ook voor de "verworven rechten".Meer details leest u verder in de krant van vrijdag.