...

Welke knopen er doorgehakt zijn, is niet helemaal duidelijk. Enkele dagen na afloop kwam er een korte persmededeling met een opsomming van enkele besproken punten.De ministers van Volksgezondheid - ons land telt er acht - hebben afgesproken dat de programmatie van zorg voortaan vraaggestuurd en niet aanbodgestuurd moet gebeuren, dat is: aan de hand van objectief vastgestelde zorgbehoeften in de bevolking.Dat concept werd uitgewerkt in enkele discussienota's die het kabinet van Maggie De Block een jaar geleden liet circuleren.Werkgroepen met de verschillende betrokken regeringen moeten prioritair de drie volgende locoregionale zorgopdrachten omschrijven: de ouder wordende bevolking, moeder en kind, en de spoedeisende hulp.Ziekenhuizen met kraamklinieken en met spoedcentra zitten al enige tijd op hete kolen.Federaal minister Maggie De Block deelde mee dat ze de "komende weken" het voorontwerp van wet over de ziekenhuisnetwerken op de Ministerraad zal voorleggen - voor een eerste lezing. De regeringspartijen kunnen dan onder andere hun meningsverschillen over taalgrensoverschrijdende netwerken uitpraten.Verder moeten de Gemeenschappen met de 'inrichtende machten' van de ziekenhuizen gaan samenzitten om "het voorbereidende werk leveren met het oog op een organisatie in de vorm van netwerken" - volgens het model dat Maggie De Block naar voren heeft geschoven.Is dit het startsein voor de laatste sprint of voor een marathon?Aan Vlaamse zijde verklaarde Margot Cloet van Zorgnet-Icuro onlangs op het debat in Halle dat de ziekenhuizen nu eindelijk echt aan de slag willen gaan met de netwerken, dat de tijd van alleen maar praten voorbij is.Maar aan Franstalige zijde staat men lang niet zover. En op het veld wil men vooral nog praten over het concept zelf.Een vakbondsdelegatie was tijdens de IMC het gebouw van FOD Volksgezondheid binnengedrongen, lezen we in de Franstalige pers. Ze dreigden met vakbondsacties als de oprichting van ziekenhuisnetwerken ten koste zou gaan van de werkgelegenheid in de ziekenhuizen.En de directeur-generaal van Santhea, Yves Smeets, klaagde voor de pers dat minister De Block niet naar zijn ziekenhuiskoepel luistert: "We zijn nooit gehoord en men antwoordt niet op onze vragen!"De idee dat er banen in ziekenhuizen verloren zullen gaan door de hergroepering van activiteiten, schuift ook hij naar voren.En het concept van netwerken die geografisch zijn afgebakend, zoals Maggie De Block het naar voren schuift, zint hem duidelijk niet. Op 26 maart is er een vervolg-IMC gepland.