...

De Vlaamse regering keurde vorige week vrijdag het nieuwe eerstelijnsdecreet in tweede lezing goed. De tekst is nu voor advies naar de Raad van State.Betrokken bij beleidHuisartsen moeten voor dr. Van Giel van de totstandkoming van de Eerstelijnszones gebruik maken om hun stempel te zetten op het eerstelijnsbeleid in hun regio. "De ELZ zijn voor huisartsen echt geen ver-van-mijn-bed-show", aldus de DM-voorzitter.De ziekenhuizen zijn ook betrokken bij de vorming van de ELZ - en terecht vindt Van Giel. Maar ook het omgekeerde moet gebeuren. Ziekenhuisbesturen en medische raden moeten inzien dat het in het belang is van de patiënt dat ze de huisartsen en de eerste lijn bij hun werking betrekken.Zorgstrategische planning"Ziekenhuizen zullen u binnenkort overdonderen met cijfers, paaien met voorstellen, eventueel zelfs een beetje bedreigend overkomen." Er is nog altijd die hospitalocentrische reflex, stelt Van Giel.Maar voor het opstellen van hun zorgstrategische planning zullen ze de eerste lijn en de huisartsenkringen nodig hebben. Huisartsen moeten van die positie gebruik maken, vindt hij.Roel Van Giel verwees ook naar de opmerkingen van de Vlaamse overheid bij de voorstellen voor de vorming van ziekenhuisnetwerken, met name in Gent en Antwerpen."Huisartsen willen dat de ziekenhuisnetwerken tegemoetkomen aan het belang van de patiënten, niet ontstaan vanuit concurrentieposities." In Antwerpen is alleen een duidelijk verdeling tussen noord en zuid in het belang van de patiënt.Samenwerking wachtpostenRoel Van Giel roept huisartsen ook op om met de Vlaamse coördinator voor de wachtposten, Herman Vijvermans, de samenwerkingsverbanden tussen wachtposten tot stand te brengen.Regeringscrisis of niet, volgens hem zullen de samenwerkingsverbanden er uiteindelijk toch komen - misschien nog niet in 2019 maar dan een jaartje of zo later. En het is dan beter dat ze er komen op grond van wat er op het terrein tussen de artsen is afgesproken.En ook op de komst van het centrale oproepnummer voor de wachtdienst, de '1733', moeten de huisartsenkringen en huisartsenwachtdiensten zich voorbereiden."In Wallonië is de 1733 ingevoerd over 100% van het territorium. In 2019 zou over 75% van het grondgebied ook een telefonische triage van de oproepen worden doorgevoerd."Dr. Van Giel vernam op het federale Begeleidingsplatform voor de wachtposten dat de nieuwe, 'landsbrede' protocollen voor deze triage binnenkort beschikbaar zouden zijn.Vlaanderen heeft op het vlak van het centrale oproepnummer wat achterstand, stelt hij. Maar de leiding van de FOD Volksgezondheid heeft de vaste wil om de 1733 ook in Vlaanderen algemeen 'uit te rollen'.