...

Met de goedkeuring van het wetsontwerp zou minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken een grote stap zetten in een van haar belangrijke werven: de hervorming van het ziekenhuislandschap. Goedkeuring commissieHet ontwerp wijzigt de gecoördineerde ziekenhuiswet van 10 juli 2008 en schrijft er het principe in van de ziekenhuisnetwerken. De tekst werd vorige week dinsdag na een tweede lezing goedgekeurd in de Kamercommissie met negen stemmen voor en vier onthoudingen.Alleen Catherine Fonck van cdH leverde nog wat weerwerk en diende een amendement in, dat werd afgewezen. Fonck pleitte voor een stabielere ziekenhuisfinanciering en had bezwaren bij de regeling voor Brussel.Volgens Fonck moet een Vlaams-Brussels ziekenhuisnetwerk in principe ook erkend worden door de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Volgens minister De Block ligt het genoeg voor de hand dat het Vlaams-Brusselse ziekenhuisnetwerk in Brussel alleen het UZ in Jette zal omvatten. De Vlaamse Gemeenschap alleen heeft de bevoegdheid over de erkenning van dit netwerk.In verband met de financiering merkte de Open VLD-minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken op dat er in 2020 wel specifieke middelen zullen vrijgemaakt worden voor de organisatie van de ziekenhuisnetwerken. Overwogen wordt om die in hoofdstuk B4 van het Budget Financiële Middelen onder te brengen.ZorgopdrachtenDe ziekenhuisnetwerken gaan - volgens het ontwerp - begin 2020 van start. In haar beleidsnota voor 2019 weidt minister De Block ook uit over de verdere coördinatie en samenwerking met de Gemeenschappen voor de oprichting van de netwerken.Er zijn nog verdere uitvoeringsbesluiten bij de wet gepland, zoals over de verkiezingen van de medische netwerkraden.De zorgopdrachten van de ziekenhuizen worden verduidelijkt en er moet een evidence-based aanbodbeheersing komen. Die beide trajecten horen volgens de minister tezamen.Er is dit jaar al begonnen met het ontwikkelen van een toekomstvisie op de zorgopdrachten 'moeder en kind', 'de ouder wordende patiënt' en 'spoedeisende hulp'. Dat werk moet de komende weken worden afgerond en zou begin 2019 samen met de deelstaten worden besproken.De volgende topic op de agenda is dan de 'interventionele beroertezorg'. Een analyse van de kinderpsychiatrische diensten, de ziekenhuisapotheek en de diensten medische beeldvorming is ook al aangevangen.De regering die nu valt, dat kan behoorlijk wat roet in het eten gooien...