De voorbije maanden tekenden de betrokken artsen van de vier ziekenhuizen zorgpaden uit voor vier soorten kankers, nl. borst-, prostaat-, dikkedarm- en longkanker.

Welke onderzoeken moeten gebeuren? Wat is de voorkeursbehandeling? Welke zijn de alternatieven? Dat staat nu allemaal netjes omschreven. Ook de radiologen en pathologen kunnen terugvallen op standaardprotocollen. Zo werd de minimale inhoud van de verslaggeving schriftelijk vastgelegd.

Bedoeling van het oncologische zorgprogramma is dat de patiënt een traject volgt waarin hij telkens de juiste expertise krijgt, onafhankelijk van het ziekenhuis waarin de behandeling gebeurt. "Het motto daarbij luidt: behandel dicht bij huis als het kán, en elders als het moét", zegt prof. Jeroen Mebis (Jessa Ziekenhuis) in het persbericht.

Concreet houdt de samenwerking in dat de vier ziekenhuizen hun kennis, ervaring en medische apparatuur zullen delen "als gelijkwaardige partners". Dokter Katherine Vandenborre (az Vesalius) verklaart: "Doorgaans zullen de patiënten chemotherapie in hun vertrouwde ziekenhuis krijgen. Maar de geavanceerde robot die bij prostaatkanker wordt ingezet, staat in Jessa. De uroloog van ons ziekenhuis voert deze operaties in Hasselt uit."

De zorgpaden gaan in het najaar van start.

De voorbije maanden tekenden de betrokken artsen van de vier ziekenhuizen zorgpaden uit voor vier soorten kankers, nl. borst-, prostaat-, dikkedarm- en longkanker. Welke onderzoeken moeten gebeuren? Wat is de voorkeursbehandeling? Welke zijn de alternatieven? Dat staat nu allemaal netjes omschreven. Ook de radiologen en pathologen kunnen terugvallen op standaardprotocollen. Zo werd de minimale inhoud van de verslaggeving schriftelijk vastgelegd.Bedoeling van het oncologische zorgprogramma is dat de patiënt een traject volgt waarin hij telkens de juiste expertise krijgt, onafhankelijk van het ziekenhuis waarin de behandeling gebeurt. "Het motto daarbij luidt: behandel dicht bij huis als het kán, en elders als het moét", zegt prof. Jeroen Mebis (Jessa Ziekenhuis) in het persbericht.Concreet houdt de samenwerking in dat de vier ziekenhuizen hun kennis, ervaring en medische apparatuur zullen delen "als gelijkwaardige partners". Dokter Katherine Vandenborre (az Vesalius) verklaart: "Doorgaans zullen de patiënten chemotherapie in hun vertrouwde ziekenhuis krijgen. Maar de geavanceerde robot die bij prostaatkanker wordt ingezet, staat in Jessa. De uroloog van ons ziekenhuis voert deze operaties in Hasselt uit."De zorgpaden gaan in het najaar van start.