...

Dit nieuwe netwerk -dat vooralsnog geen naam heeft- telt bijna 12.000 zorgprofessionals en beschikt over een compleet zorgaanbod, inbegrepen universitaire bedden, en is tegelijk aanwezig in Brussel, Waals- en Vlaams-Brabant. Het telt zeven ziekenhuissites en zeven poliklinieken. De ziekenhuizen van het netwerk richten zich in principe zowel op Nederlands- als op Franstaligen. De algemene vergadering bestaat voor Cliniques universitaires uit Saint-Luc Jacques Van Rijckevorsel (voorzitter beheerraad), Renaud Mazy (afgevaardigd beheerder), Jean-Louis Vanoverschelde (medisch directeur), professor Frédéric Houssiau (beheerder en vice-rector gezondheidszorg UCL), en voor de kliniek Sint-Jan Brussel Patrick Gerard (voorzitter beheerraad), Hadewig De Corte (afgevaardigd beheerder), Kenneth Coenye (medisch directeur) en Patrick du Bois (beheerder). Voor de Europaziekenhuizen gaat het over Bruno Van Lierde (voorzitter beheerraad), Peter Fontaine (afgevaardigd beheerder), Yvan de Meeûs d'Argenteuil (medisch directeur) en professor Paul De Leyn (beheerder en vertegenwoordiger KU Leuven) en voor de 'Clinique Saint-Pierre Ottignies' gaat het over Xavier Sinechal (voorzitter beheerraad), Philippe Pierre (algemeen coördinator en medisch directeur), François De Sloover (administratief en financieel directeur) en Philippe Henry de Generet (beheerder en voorzitter CM Waals Brabant).De raad van bestuur van dit netwerk is samengesteld uit de voorzitters van de beheerraden, de afgevaardigd beheerders (of administratief en financieel directeur voor Clinique Saint-Pierre) en de medische directeurs van de vier partnerziekenhuizen. Daarbij komt nog een onafhankelijk beheerder, Bernard de Hemptinne.