...

Sinds 2010 houdt het VznkuL zes indicatoren bij. Het gaat om een aantal knelpunten in de zorg: het gebruik van een identificatiebandje bij iedere patiënt, het voorschrijven van aspirine bij patiënten die een acuut myocardinfarct hebben doorgemaakt, idem met bètablokkers, de frequentie van doorligwonden...Verbeterproject De globale resultaten staan te lezen op de website van het netwerk www.vznkul.be. Er wordt telkens ook een streefcijfer voor benchmarking opgegeven. De website geeft uitleg, en de globale resultaten voor alle ziekenhuizen samen. Wie het resultaat van een individueel ziekenhuis wil kennen, kan wel doorklikken naar de website van het ziekenhuis. Het publiceren van die resultaten wordt overgelaten aan het ziekenhuis zelf.De bedoeling van kwaliteitsindicatoren is dat ze de zorg verbeteren. "Een indicator waarop je 100 procent scoort staat mooi, maar is binnen een kwaliteitsbeleid verder niet erg bruikbaar. Een zwakke schakel kun je verder analyseren en als uitgangspunt nemen voor een verbeterproject", zo luidt de toelichting van prof. Caroline Weltens - medisch netwerkcoördinator.Prof. Weltens legt ook uit waarom juist het ziekenhuisnetwerk dit indicatorenproject heeft uitgewerkt: "De verschillende ziekenhuizen inspireren elkaar bij de verbeterprojecten: zo kan een proces dat goed loopt in het ene ziekenhuis als voorbeeld dienen voor de aanpak elders. De kwaliteitsindicatoren dienen dus niet om een ranking op te maken, wel op de patiëntenzorg over het hele netwerk te verbeteren."