...

Minister Onkelinx maakte eind oktober een stappenplan bekend om tot een voorstel te komen voor een nieuwe ziekenhuisfinanciering. Hoe het voorstel er moet uitzien, daarover worden dit jaar de betrokkenen geconsulteerd. Volgend jaar zou dan het wetgevend werk rond de hervorming moeten gebeuren - dat is: als de nieuwe regering zich daar kan in vinden.Er zijn dus nog geen concrete voorstellen, maar de intentie is wel duidelijk: men wil gaan naar een meer pathologiegebonden financiering - artsen worden niet zozeer betaald per prestaties, veeleer krijgen ziekenhuizen een globaal bedrag voor de opgenomen patiënten, dat alle kosten moet dekken.Debat komt op gangMaar hoe denken artsen daar zelf eigenlijk over? De syndicaten bereiden zich alvast voor op het debat. Het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Artsen organiseert op 8 februari aanstaande een symposium om de financiering van de gezondheidzorg ook zelf eens tegen het licht te houden.De voorzitter van het VBS, dr. Jean-Luc Demeere, zal de eerste presentatie van het symposium geven en de problematiek schetsen: wat houden de voorstellen van een alternatieve financiering eigenlijk in? Prof. Stan Politis analyseert vervolgens de verdedigingsmechanismen waarop men terugvalt als er gesleuteld begint te worden aan de financiering van het systeem.De ziekenhuisfinanciering is sinds de jaren '80 al een belangrijk discussiepunt, en er is al volop aan gesleuteld. Prof. Magali Pirson van de ULB (Ecole de santé publique) licht de ervaringen toe die zijn opgedaan in een proefproject met een financiering per pathologie. En ook de buitenlandse ervaring komt aan bod. Dr. Jaap van den Heuvel, ceo van de Reinier de Graaf Hospital Group, zal de evolutie van de ziekenhuisfinanciering in Nederland toelichten.Dokter Marc Moens van VBS/Bvas sluit dan het symposium af door dit alles te kaderen binnen het gezondheidsbeleid dat in België gevoerd wordt. Het laatste half uurtje is er dan nog mogelijkheid tot discussie.Het symposium vindt plaats op 8 februari, van 8u30 tot 12u15, in de Koninklijke Bibliotheek op de Kunstberg in Brussel (Keizerslaan 4). Informatie vindt u op de website van VBS.