...

Al 20 jaar coderen ziekenhuizen hun gegevens voor de FOD Volksgezondheid met behulp van ICD9. Aan de hand van de ingevoerde codes worden de APRDRG's samengesteld voor de berekening van het Budget Financiële Middelen (BFM).Log systeem Maar 2014 zou het laatste jaar worden waarin de registratie nog via ICD-9 gebeurt. De MZG zouden vanaf 2015 gecodeerd worden met het nieuwe ICD-10-BE. Daarvoor moeten in de eerste plaats de 'codeurs' van de ziekenhuizen worden opgeleid. Het seminarie van 16 september geeft voor Franstalig België de aftrap.ICD-10-BE staat bekend als een log systeem met 150.000 codes. Ter vergelijking: ICD-9 telt maar een tiende daarvan. ICD-10-BE is een Amerikaans systeem en volgens onze bronnen gebruikt geen enkel ander Europees land het (*). De American Medical Association verzet zich tegen de invoering ervan, omdat het te log zou zijn.Ook in België bereidt de FOD Volksgezondheid zich voor op een vrij moeizame overstap: de MZG van 2015 worden als niet betrouwbaar beschouwd. Volgens een omzendbrief wordt voor de berekening van het BFM in 2017 nog de registratie met ICD-9 van 2014 gebruikt. In 2018 wordt dan onmiddellijk overgestapt op 2016. Als de gegevens van het overgangsjaar 2015 niet betrouwbaar zijn voor de berekening van de BFM, zijn ze ook niet bruikbaar voor andere analyses. Voor onderzoek, bijvoorbeeld, is 2015 een verloren jaar.Snomed-project 'on hold' Maar zo mogelijk erger is dat, voor de overstap op ICD-10-BE, het project dat liep met Snomed-CT voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Dat project zou het werk van de 'codeurs' vergemakkelijken, omdat de nodige data uit het elektronische patiëntendossier kunnen worden gedistilleerd.Snomed zelf maakt het mogelijk gegevens tussen zorgverleners te delen, en de data die in het project worden verkregen, zijn veel beter herbruikbaar voor epidemiologisch en ander wetenschappelijk onderzoek.Isolatie in plaats van gegevensdeling Al enkele jaren loopt met Snomed een project om gegevens uit het patiëntendossier beter te kunnen delen. Tegen de afspraken in zet de FOD Volksgezondheid dit project 'on hold'.Snomed is een thesausarus waarmee de gegevens uit het elektronisch patiëntendossier gekoppeld worden aan een code. De arts gebruikt zijn eigen taal en terminologie. Snomed herkent die, koppelt ze aan de onderliggende concepten en kent ze automatisch de correcte code toe. Deze 'gecodeerde' gegevens zijn voor intelligente systemen herkenbaar, en kunnen zo onder meer tussen de zorgverleners veel gemakkelijker worden gedeeld.Eénmaal inbrengen Uit de registratie met Snomed kunnen alle andere registraties afgeleid worden. De gegevens uit het EPD in het ziekenhuis kunnen bijvoorbeeld gemapt worden op de ICD-10-BE-registratie voor ziekenhuizen.Het Snomed-project loopt op schema. Volgens de Roadmap voor e-health (zie www.rtreh.be) moet het project tegen eind 2017 afgerond zijn. Het project beantwoordt aan een belangrijk principe van de Roadmap: een gegeven hoeft maar één keer te worden ingebracht - het hergebruik ervan (volgens de regels) gebeurt automatisch.Doordat de FOD Volksgezondheid besloten heeft om vanaf 2015 toch te beginnen met de ICD-10-BE-registratie, wordt het Snomed-project nu 'on hold' gezet. Een systeem dat alleen maar dient om de APRDRG's samen te stellen, wordt zo een obstakel voor een systeem dat dubbele registratie vermijdt, en dat de gegevens voor een veel ruimer toepassingsgebied bruikbaar maakt.Waarom ICD-10-BE? De Europese Unie heeft gekozen voor Snomed (registratie van procedures) en eventueel voor ICD-10-WHO (registratie van diagnosen). Door het gebruik van de ICD-10-BE-registratie isoleert België zich van de rest van Europa. Vergelijking van onze gegevens met die van de buurlanden, bijvoorbeeld, is hierdoor niet mogelijk.Om uit ICD-10-BE-registratie de APRDRG af te leiden, is bovendien een zogenaamde 'DRG-grouper' nodig: de enige beschikbare software hiervoor is een systeem van de Amerikaanse firma 3M - en dat kost de staat enkele miljoenen.Met Snomed kunnen de gegevens gemapt worden naar ICD-10-BE, maar evengoed naar andere secundaire registratiesystemen zoals ICD-10-WHO. Ook de kosten voor de 3M-grouper worden dan vermeden. België zou kunnen meestappen in het Europese project EU-DRG.