...

Het jaarlijkse Dexiarapport dat de financiële toestand van de ziekenhuis analyseert, is een mijlpaal voor de sector. Maar dat belet niet dat de Bvas-voorzitter zich stoort aan de gebruikte terminologie. Vooral het foutieve gebruik van de 'retrocessie' ligt hem zwaar op de maag.Dat wekt de indruk dat de artsen niet de eigenaars zijn van hun honoraria. Nochtans is artikel 15 van KB 78 daarover zonneklaar: de artsen zijn wel degelijk de wettelijk eigenaars. Toch als het gaat om zelfstandig werkende artsen, en dat is de grote meerderheid. Alleen de gesalarieerden ondertekenden een contract met het ziekenhuis waarin ze van dat eigendomsrecht afstand doen.TeruggaveDat is niet onbelangrijk: het betekent dat het de zelfstandige artsen zijn die via hun honoraria bijdragen in kosten voor apparatuur, informatica, personeel, infrastructuur, enzomeer. Een lijstje dat overigens steeds maar aanzwelt. Qua perceptie ligt die stelling totaal anders dan wanneer de ziekenhuizen zelf eigenaar zouden zijn van de honoraria die ze dan 'herverdelen'. En het woord 'retrocessie' of 'teruggave' insinueert dat.Zoals Artsenkrant al eerder meldde, lag de groei van de artsenhonoraria in 2010 nagenoeg op nihil. Klinische biologie en radiologie moesten bovendien sterk de broeksriem aanhalen.