...

Dat blijkt uit een onderzoek van IDEWE(*) bij artsen én bij verpleegkundigen in Belgische ziekenhuizen. IDEWE onderzocht de frequentie van burn-out in deze beroepsgroepen - maar mat ook de mate waarin artsen en verpleegkundigen zich persoonlijk engageren in hun werk: de prevalentie van 'bevlogenheid'.Verhoogd risicoMeer dan de helft van de ziekenhuisartsen en verpleegkundigen blijken 'bevlogen' te zijn: 63% van de artsen en 59% van de verpleegkundigen. Deze cijfers zijn gebaseerd op een bevraging van 1.198 artsen en 4.635 verpleegkundigen.Toch loopt volgens deze zorguldig uitgevoerde enquête 18% van de ziekenhuisartsen een verhoogd risico op burn-out, in vergelijking met 12,5% van de verpleegkundigen. Zeven procent van de verpleegkundigen kampt effectief met het syndroom, tegenover 'maar' 5,5% van de artsen.Werkdruk en emotionele belastingDe IDEWE-studie onderzocht ook de factoren die van invloed zijn op het voorkomen van bevlogenheid en burn-out. De werkomstandigheden blijken meer bepalend te zijn dan de individuele kenmerken van de zorgverlener.Grote werkdruk en sterke emotionele belasting blijken het ontwikkelen van een burn-out te bevorderen. Sociale steun van de collega's en een hoge mate van autonomie versterken daarentegen de bevlogenheid.Het rapport breekt een lans voor een preventieve aanpak. Het beheersen van de werkdruk en van de emotionele belasting staan daarin centraal, evenals het bevorderen van de ondersteuning en de goede sfeer onder de collega's. In een preventieve aanpak zit ook een grotere alertheid voor tekenen van burn-out en het aanmoedigen van een gezonde levensstijl.Het IDEWE-rapport pleit dan ook voor een gemeenschappelijk beleid op verschillende niveaus. Het rapport wordt verder toegelicht op de Studiedag over 'Burnout in het ziekenhuis' die de FOD Volksgezondheid samen de FOD WASO morgen organiseren.