...

In het kader van de hervorming van het ziekenhuislandschap wil minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) de programmatie van de ziekenhuizen op een meer rationele leest schoeien. We begrijpen daaruit dat ze komaf wil maken met de druk van lokale politici die, omwille van electoraal gespin, een nieuw cardiologie-centrum in hun achtertuin willen inplanten. Doel van de wetenschappelijke programmatie is de duurzaamheid van het systeem te waarborgen door de realisatie van "een kwalitatief zorgaanbod met aandacht voor het financiële evenwicht". Voortaan is dus wetenschappelijke evidentie vereist vooraleer men bijvoorbeeld ergens een nieuwe dienst mag opstarten. Bij het bepalen van de programmatiecriteria zal steeds vertrokken worden van de wetenschappelijke evidentie die bestaat over het desbetreffende zorgaanbod. Onder 'wetenschappelijke evidentie' verstaat de overheid bijvoorbeeld een studie van het federale Kenniscentrum voor de gezondheidszorg, het onderzoek van een universiteit of van een consultancygroep of internationale literatuur.Dit alles moet de transparantie van het programmatieproces ten goede komen en de objectiviteit verhogen. Wel wijst het kabinet De Block erop dat "net als vandaag de sector bevraagd zal worden. Weliswaar in een andere context. Met name is er nu wetenschappelijke evidentie voorhanden", zo luidt het.De hervorming van de programmatieprocedure vergt een aanpassing van de 'gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen' van 10 juli 2008.