...

Minstens 70 mensen raakten in het ziekenhuis besmet met deze bacterie. Eigenlijk dateert de uitbraak al van oktober 2010, maar pas enkele maanden geleden speelde het ziekenhuis open kaart. De directie bood inmiddels haar verontschuldigingen aan. Mogelijk zijn nog ruim 1.800 andere patiten besmet. Het ziekenhuis probeert hen op te volgen. Onaangekondigde controlesDe Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) sluit niet uit dat naast het toezicht nog zwaardere maatregelen volgen. Ze eist inmiddels dat de arts-microbioloog en de ziekenhuishygiist van het ziekenhuis beter gaan samenwerken. Nu geven ze tegenstrijdige adviezen.Een hoogleraar infectieziekten van het UMC Utrecht werd aangesteld als supervisor. Wellicht houdt de IGZ vanaf nu onaangekondigde controles in het Maasstad Ziekenhuis.