...

Dat blijkt uit onderzoek dat de Amerikaanse Amanda Goodall publiceerde in Social Science & Medicine. Ze verzamelde data van de beste honderd ziekenhuizen in Amerika op basis van de Index of Hospital Quality (IHQ-scores). Die kwaliteitsscore omvat cijfers over infrastructuur, resultaten en manier van werken.Goodall spitste haar onderzoek toe op ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in kanker, maag-, darm- en leveraandoeningen of in hartaandoeningen en -operaties. Daarna bestudeerde ze de cv's van de driehonderd bestuursleden van de ziekenhuizen. Ze duidde aan of de managers een artsendiploma hadden.Het verband tussen de kwaliteit van een ziekenhuis en een arts als manager is sterk. In alle specialisatiegebieden was de gemiddelde IHQ-score significant hoger in ziekenhuizen die door een arts geleid worden.doi:10.1016/j.socscimed.2011.06.025