...

Naar eigen zeggen gaat de momenteel 55-jarige hartspecialist van het Amsterdamse Onze Lieve Vrouwe Gasthuisberg (OLVG) 111.000 euro bruto per jaar minder verdienen dan voordien, wat hem tot zijn pensionering ruim 1,2 miljoen euro plus een verminderde pensioenopbouw zou kosten. Problematisch, zo klaagde de cardioloog aan bij de rechter, want daardoor zou hij zijn financiële verplichtingen zoals de afbetaling van zijn hypotheek en de bekostiging van de studies van zijn kinderen - aangegaan op basis van dat eerdere inkomen - niet langer kunnen nakomen.OvergangsperiodeDe kantonrechter gaf het ziekenhuis echter gelijk en stelde dat de gewijzigde manier waarop het OLVG wordt gefinancierd, de aanpassing van de arbeidsomstandigheden wel degelijk rechtvaardigt. De salaristerugval mag dan wel fors zijn, aldus de rechter, maar er resteert nog een 'aanzienlijk inkomen'. Bovendien stelde het ziekenhuis uit Amsterdam een 'ruime overgangsperiode van zeven jaar voor die de cardioloog en zijn gezin de ruimte bood om zich aan te passen', zo vond de kantonrechter nog.Die overgangsregeling werkte het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis uit in 2008, toen het zijn interne honoreringssystematiek wijzigde naar aanleiding van de nieuwe ziekenhuisfinanciering op basis van diagnosebehandelcombinaties (DBC's). Op basis van dat nieuwe verloningssysteem zou de cardioloog in kwestie een pak minder gaan verdienen dan voordien. (In 1997(1) bedroeg zijn vaste salaris 155.000 euro en zijn variabele salaris zo'n 50.000 euro, maar beide bedragen liepen de voorbije 15 jaar behoorlijk op.) Het ziekenhuis bood daarom een volledige aanvulling van zijn salaris tot en met 2011 aan en een gedeeltelijke aanvulling tot en met 2014, zag dat afgewezen maar krijgt nu over de hele lijn gelijk van de rechter.