...

De ziekenfondsen zijn aan het verkeerde adres als ze ereloonsupplementen op coronarografieën terugvorderen van een ziekenhuis. Dat oordeelde de rechtbank in Hasselt naar aanleiding van een zaak waarin ziekenfondsen namens 140 patiënten een vordering instelden tegen het Jessa Ziekenhuis. Een rechter in Hasselt oordeelde op 15 oktober dat de vordering ongegrond is omdat niet de ziekenhuizen aangesproken moeten worden, maar wel de artsen individueel. Dat bevestigt advocaat Raf Van Goethem (Dewallens & Partners), die het Jessa Ziekenhuis verdedigt. "De rechter heeft geoordeeld dat de vordering aan het ziekenhuis ongegrond is en dat men de artsen moet dagvaarden. Ziekenhuizen hebben enkel een inningsmandaat, ze innen in naam en voor rekening van de artsen." "In tegenstelling tot wat in sommige media verscheen, heeft de rechter geen uitspraak gedaan over de vraag of de artsen moeten terugbetalen", zegt Van Goethem aan Artsenkrant. De rechter heeft zich niet uitgesproken over de grond van de zaak, onderstreept hij. "De rechter zegt dat de ziekenfondsen de verkeerde partij aanspreken en dat ze hun vordering moeten richten aan de artsen. Maar daar stopt het verhaal. De rechter zegt nergens dat die ereloonsupplementen ten onrechte zijn aangerekend." "In de oorlog die de ziekenfondsen voeren tegen de ziekenhuizen en de artsen hebben wij de eerste veldslag gewonnen", zegt Van Goethem. Door de uitspraak van de rechter moet de hele procedure "terug naar start". De ziekenfondsen moeten alle patiënten opnieuw een mandaat gaan vragen om een vordering te richten aan elk van de artsen individueel. De voorbije maanden vroegen de ziekenfondsen een mandaat aan hun leden, voor het terugvorderen van onterecht aangerekende ereloonsupplementen bij hartkatheterisatie. Ziekenhuizen die niet ingaan op een voorstel tot minnelijke schikking worden gedagvaard. De ziekenfondsen baseerden zich daarvoor op een arrest van het Hof van Cassatie. Inmiddels kregen de mutualiteiten mandaten voor minstens 8.500 terugvorderingen, zo blijkt uit een rondvraag na afloop van de inschrijfperiode. De CM kreeg een mandaat voor 4.500 terugvorderingen. "De meeste ziekenhuizen hebben zich na de wijziging van de nomenclatuur meteen aangepast", klinkt het bij een woordvoerder. "Anderen hebben dit na de uitspraak van het Hof van Cassatie gedaan en met de ziekenfondsen een minnelijke schikking getroffen."De Socialistische Mutualiteiten (NVSM) troffen met vier ziekenhuizen een minnelijke schikking voor een totaalbedrag van 1,9 miljoen euro. Met een aantal andere ziekenhuizen lopen nog onderhandelingen. Bij het NVSM gaat het om 2.932 terugvorderingen voor een bedrag van 340.000 euro. Daar is ook te horen dat sommige patiënten meerdere terugvorderingen hebben.De Onafhankelijke Ziekenfondsen spreken over 15 ziekenhuizen waar ereloonsupplementen voor manipulaties bij coronarografieën teruggevorderd worden. Voor ongeveer 2.500 van hun leden werd een minnelijke schikking gevonden, voor ongeveer 1.000 leden zijn juridische acties ondernomen.(met Belga)