...

Het contract voor een zorgtraject werd als ongeldig beschouwd wanneer de patiënt niet (tijdig) de diabetoloog of nefroloog die het contract mee ondertekend had, raadpleegde. De artsen werden van de stopzetting van het zorgtraject niet op de hoogte gebracht, de ziekenfondsen betaalden gewoon het forfait niet meer uit.MedicomutEen KB dat vorige week een gunstig advies van de medicomut kreeg, maakt dat dat niet meer zal kunnen. Wanneer het ziekenfonds het contract als verbroken beschouwt omdat de patiënt in het voorbije kalenderjaar niet tot bij de specialist raakte, dan moet die verzekeringsinstelling alle betrokkenen binnen de maand daarvan op de hoogte brengen. Het KB vermeldt bovendien expliciet dat een nieuw zorgtraject dan mogelijk blijft.Ook wordt de regeling wat minder streng: als de patiënt wel een diabetoloog of endocrinoloog ziet, dan zal dat veelal wel meetellen voor het zorgtraject - zelfs al was het consult niet bij de specialist die het zorgtrajectcontract mee ondertekende. De aantal prestaties door de specialist die voor het contract meetellen, wordt ook verruimd.VerlengingenHet betreffende KB moet ook in wet gieten wat u eind maart al door een rondzendbrief werd meegedeeld: ook na het vierde jaar blijft een zorgtraject doorlopen. Het KB kreeg de zegen van ziekenfonds en artsen, maar is daarmee nog niet in het Staatsblad verschenen.Herhalen we ook nog even dat 38 overeenkomsten tussen het Riziv en LMN's die in de loop van 2013 afliepen, zullen worden verlengd tot einde van dit jaar. Het LMN van Bergen vroeg toestemming om zijn territorium uit te breiden.