...

Volgens de LOZ-topman valt de oproep om de gezondheidszorg te digitaliseren niet langer in dovenmansoren. Groot voordeel is dat de eHealth-projecten toelaten de administratieve belasting te verminderen. Daardoor kunnen de ziekenfondsen een essentiële rol spelen bij het meten van kwaliteit, performantie en financiële toegankelijkheid. "Zo informeren we de verzekerden beter. Daardoor neemt de 'empowerment' en de begeleiding van patiënten toe." Verder stelt Brenez dat alle stakeholders veel meer gaan samenwerken rond gemeenschappelijke gezondheidsdoelstellingen. Dat vergt een goede coördinatie tussen alle bestuursniveaus en ook daaraan kunnen de ziekenfondsen meewerken.Aanvullende verzekering Xavier Brenez gaat er vanuit dat in de toekomst de dienstverlening in de aanvullende verzekering "een echte meerwaarde zal bieden op vlak van preventie, gezondheidspromotie, zorg en ondersteuning." Uiteraard is hij er zich wel van bewust dat de ziekenfondsen in de aanvullende verzekering momenteel nog te veel voordelen en extra's bieden zonder duidelijke link met gezondheid en welzijn. "De aanvullende verzekering is echter een goed kader voor innovatie. Het vormt een laboratorium voor nog niet-terugbetaalde, nieuwe behandelingen. Daarbij kunnen ziekenfondsen zich onderscheiden in een geest van gezonde concurrentie", dixit Brenez. Ten slotte wijst hij erop dat de mutualiteiten als medebeheerder van de ziekteverzekering zich onafhankelijk moeten opstellen. "Dat principe draagt de landsbond hoog in het vaandel. Vandaag de dag is volledige onafhankelijkheid ten opzichte van de zorgverleners echter nog niet altijd gerealiseerd. Het is niet meer dan normaal dat de gemeenschap dit eist met het oog op de objectiviteit, transparantie en efficiëntie," dixit Brenez. Kortom, in zijn ogen moeten ziekenfondsen meer zijn dan een terugbetalingsbureau. "We zijn ons daarvan bewust. We grijpen deze kans met beide handen om te werken aan een duurzame, toegankelijke en efficiënte gezondheidszorg," besluit Xavier Brenez.