...

Bvas is verontwaardigd over de manier waarop artsen massaal in de media worden afgeschilderd als fraudeurs. De ziekenfondsen kondigen aan dat ze kliklijnen gaan opzetten. Ze ondermijnen daarmee alleen maar het vertrouwen tussen patiënt en arts, vindt het syndicaat vast, en dus ook de zorg voor de patiënt.De ziekenfondsen willen in een actieplan van het Riziv laten opnemen dat de adviserend artsen van de ziekenfondsen de diagnosen van hun leden moeten kennen (de diagnostische codes uit de ziekenhuisgegevens- nvdr). Ziekenfondsen, als verzekeraars, kunnen dan bepalen op welke zorg hun patiënten recht hebben. Ze willen de gezondheidszorg organiseren volgens de recepten van hun kookboek en kunnen 'dure' patiënten uit hun ledenbestand weren.Ziekenfondsen verkopen niet alleen verzekeringen, ze zitten in de raden van bestuur van ziekenhuizen, baten honderden apotheken uit, organiseren thuiszorgwinkels, mediatheken, enzovoort. Fraude kan zeker niet door de beugel. Maar zover er fraude en overconsumptie bestaan, zijn de ziekenfondsen er volop bij betrokken, stelt Bvas.Bovendien maakt dat duidelijk dat de ziekenfondsen het vele geld dat ze van de overheid krijgen, veel efficiënter kunnen besteden. Evenwel, in de controledienst op de ziekenfondsen hebben ze zelf het eertse en het laatste woord, aldus Bvas.Artsen en hun medewerkers kunnen de stemmingmakerij alleen maar betreuren. Maar het Bvas verzekert dat deze mensen zich zullen blijven inzetten als "de echte verdedigers" van de patiënten.Over het Actieplan handhaving in de gezondheidszorg 2016-2017 waarin het anonieme meldpunt voor fraude en verspilling wordt voorgesteld, kunt u meer lezen in AK2459.