...

Als bikkelhard, zo werd de begrotingscontrole van de federale regering aangekondigd. Om op schema te blijven en aan de Europese eisen te voldoen, diende er bijkomend 1,2 miljard te worden bespaard. Al bij al bleek dat een fluitje van een cent. Onder meer ook omdat de economische groei met 1,2% wat hoger ligt dan oorspronkelijk geraamd. In de sociale zekerheid in het algemeen en in de gezondheidszorg in het bijzonder voorziet de federale regering nauwelijks bijkomende ingrepen. Sowieso was er in het regeerakkoord al een besparing van 355 miljoen voorzien -daarmee ging de medicomut trouwens akkoord.'Slag thuisgehaald'Wat gebeurde er wel? Het meest opvallende is dat de ziekenfondsen dit jaar 20 miljoen inleveren op hun administratiekosten. Daarnaast wordt vijf miljoen bespaard op internationale verdragen voor gezondheidszorg. That's it. Dokter Louis Ide, gezondheidsspecialist en algemeen secretaris van N-VA is alvast tevreden met het resultaat: "De bottom-line is dat er geen bijkomende besparingen zijn in de zorgverlening zelf. Dat was voor ons erg belangrijk. En in tegenstelling tot wat vooraf werd gezegd is er helemaal geen sprake van een bloedbad in de sociale zekerheid. Het leek ons wel logisch dat de ziekenfondsen een inspanning leverden. Zo haalt N-VA ook ideologisch een slag thuis."In een heel ander domein, justitie, is er trouwens ook goed nieuws. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) maakte namelijk 100 miljoen vrij om facturen uit het verleden te betalen. Zoal bekend heeft het gerecht nogal wat betalingsachterstand. In principe zullen psychiaters en andere artsen die voor justitie werken nu dus (eindelijk) hun centen zien.