...

De werkingskosten van de Controledienst voor de Ziekenfondsen stijgen, vooral als gevolg van het toezicht op de aanvullende verzekeringen die de ziekenfondsen aanbieden. Daarnaast slinken de reserves waarover de dienst beschikt. De ziekenfondsen moeten dit jaar vier miljoen euro ophoesten om deze kosten te dekken. Dat is een miljoen euro meer dan in 2010.InformatiseringDe Europese commissie eiste enkele jaren geleden dat Belgivoor deze verzekeringen de lat voor ziekenfondsen en priverzekeraars gelijklegt. Ziekenfondsen moeten aan dezelfde richtlijnen voldoen als andere verzekeraars. Dat houdt een extra toezicht in op, met name, de financiering en de solvabiliteit."We werken zo zuinig mogelijk," zo licht Christian Langendries, de administrateur-generaal van de CDZ toe. "Daardoor hebben we in het verleden reserves opgebouwd. Voor onze begroting putten we daar uit."Maar met het oog op de nieuwe opdrachten moet vooral de informatica worden uitgebouwd, en dat vraagt een bijkomende investering. "Dit jaar kunnen we nog 600.000 euro putten uit de reserves, dat is 700.000 euro minder dan in 2010. Vandaar dat de bijdrage in de werkingskosten die we van de ziekenfondsen moeten vragen dit jaar een stuk hoger ligt."VerdeelsleutelEen KB legt ook de verdeelsleutel tussen de ziekenfondsen vast, die de werkingskosten van de CDZ moeten dekken. Die wordt onder meer berekend op basis van het ledenaantal van de ziekenfondsen. Dit jaar is 42,5% voor het christelijke en 29% voor het socialistische ziekenfonds. Daarnaast betaalt het onafhankelijke ziekenfonds 16%, het liberale 6% en het neutrale 4%. Nog 0,7% is ten laste van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en 1,2% van de Kas voor geneeskundige verzorging van de NMBS. De CDZ werd in 1990 opgericht om het vertrouwen in de sector te herstellen. De laatste jaren kreeg de dienst de handen vol met klachten over de moordende concurrentie tussen ziekenfondsen.