...

De adviserend geneesheren van het socialistische ziekenfonds stuurden 90.700 leden met type 2-diabetes een brief. Ze wijzen hen daarin op het belang van de routineonderzoeken.Het is onze wettelijke opdracht leden te adviseren over de meest geschikte verzorging, stellen de adviserend artsen. Daarom sporen ze hun leden met diabetes aan vaker hun (huis)arts te raadplegen voor het routineonderzoek en de routinetests. Vooral het driemaandelijkse bloedonderzoek wordt door diabetespatiënten vaak verwaarloosd: het vindt maar in 18% van de gevallen plaats. Daarnaast krijgt bijvoorbeeld maar 61% van de diabetespatiënten een jaarlijks oogonderzoek.Het socialistische ziekenfonds telt in totaal 166.000 leden met diabetes. De brieven worden verstuurd naar de Vlaamse leden, ouder dan 19 jaar, met diabetes type 2. Het ziekenfonds voert dit jaar een campagne rond diabetes, om de preventie van de aandoening en van de complicaties ervan te promoten.