...

Uit besparingsoverwegingen drijven de ziekenfondsen de controle op de terugbetaling van onder meer alzheimergeneesmiddelen op. Gevolg: extra administratieve rompslomp voor de voorschrijvende neurologen en patiënten die hun behandeling (tijdelijk) uit eigen zak moeten betalen of in het ergste geval hun pillen niet meer innemen. De neurologen trekken aan de alarmbel.Dokter Erwig Van Buggenhout, voorzitter van de Belgische beroepsvereniging van neurologen, legt uit wat er precies aan de hand is. "In het kader van de budgettaire maatregelen van de regering is aan de ziekenfondsen gevraagd om besparingen uit te voeren. Die hebben dat vertaald in een veel strengere controle op de terugbetaling van een aantal geneesmiddelen. In onze sector wordt nu zo goed als systematisch alle alzheimermedicatie gecontroleerd. Als voorschrijvend neuroloog krijgen we dan een brief met de vraag naar bijkomende info. Sinds april wordt systematisch het formulier B, dat de specialist bij het begin van de behandeling moet invullen, opgevraagd door de adviserend geneesheer. Tegelijk krijgt de patiënt de melding dat zijn aanvraag tot terugbetaling geweigerd is. Dat betekent dus extra administratieve rompslomp voor ons. Voor mezelf komt dat al gauw op één à twee uur papierwerk per week. Ondertussen verkeert de patiënt in onzekerheid over de terugbetaling van zijn geneesmiddel."Uit eigen zakVan Buggenhout krijgt ook regelmatig telefoontjes van apothekers die willen weten hoe het nu precies zit: is voor die welbepaalde patiënt de aanvraag in orde of niet? "Meestal zijn ze bereid om nog een doos van het geneesmiddel mee te geven en dus zelf voor te schieten, maar ook zij komen zo in onzekerheid terecht."De hele procedure sleept soms zo lang aan dat patiënten uiteindelijk niet meer anders kunnen dan hun pillen uit eigen zak te betalen. "Of ze haken gewoon af, wat uiteraard verre van ideaal is. Het gebeurt dan dat patiënten achteruitgaan."Of dit allemaal effectief besparingen oplevert, is heel moeilijk te beoordelen, vindt dokter Van Buggenhout. "Alzheimergeneesmiddelen zijn dit jaar sterk in prijs gedaald, sinds er generieken op de markt zijn gekomen. Er is dus sowieso een besparing. Maar wat is het aandeel van deze opgevoerde administratieve controle? Dat lijkt me moeilijk te bepalen." De hele situatie zit de neurologen alvast zeer hoog, zoveel is duidelijk.In Artsenkrant van vandaag leest u nog meer reacties.