...

Het overkwam Jan Piryns, huisarts in Berlaar. Eind januari opende een nieuwe patiënt bij hem het GMD. De patiënt betaalde contant, dokter Piryns bezorgde hem het getuigschrift voor het ziekenfonds.Onterecht aangerekendNu, maanden later, kreeg de huisarts van het socialistische ziekenfonds een brief, waarin hem wordt gemeld dat de patiënt van huisarts wil veranderen, en dat die laatste voortaan het GMD zal bijhouden. Het ziekenfonds vordert daarom het betaalde bedrag terug. Het verwijst daarbij naar artikel 164 van de ZIV-wet uit 1994. Dat artikel betreft onterecht gerekende prestaties.Jan Piryns vraag zich af hoe dat kan. Hij heeft de prestatie geleverd. Hij heeft tot nu toe het GMD voor die patiënt bijgehouden. "Ik werk steeds op deze manier. Een nieuwe patiënt betaalt cash, omdat dan de voordelen van het GMD voor hem ook onmiddellijk beginnen te lopen. De patiënt betaalt dan minder voor de volgende consultaties. Bij een verlenging van het GMD gebruik ik de derdebetalersregeling."GMD-honorarium ondeelbaarDokter Piryns denkt er niet aan om het honorarium terug te betalen. Het ziekenfonds heeft volgens hem geen been om op te staan. En de juristen van verschillende artsensyndicaten treden dit standpunt bij. Zo bevestigt het Vlaamse Artsensyndicaat dat de nomenclatuurcode 102771 maar één keer per jaar mag worden aangerekend: gebeurt dat meer dan één keer, dan wordt alleen de eerste aanrekening aanvaard.Ook volgens het Kartel kan, wanneer de patiënt een nieuw GMD bij een nieuwe huisarts opent, die tweede arts het GMD-honorarium pas innen bij het begin van een nieuw kalenderjaar: "De huisarts zal op verzoek van de patiënt de gegevens van het GMD overmaken aan de nieuwe GMD-beheerder, maar moet niets terugbetalen. Niet aan de patiënt en niet aan het ziekenfonds."Overigens stipt dr. Piryns nog een ander technisch probleem aan. In de richtlijnen van het Riziv staat: 'Het uitdrukkelijk verzoek en/of schriftelijke akkoord van de patiënt om zijn globaal medisch dossier te beheren bevind(t)(en) zich in het dossier.' "Hoe kun je als je je dossiers elektronisch bijhoudt, die paperasserie bij het EMD klasseren?", vraagt de arts zich af. "Kunnen ze daar geen beter systeem voor vinden?"De redactie vroeg ook een reactie van het socialistische ziekenfonds, maar kreeg die voorlopig niet.