...

Ziekenfondsen zijn wettelijk verplicht hun leden te informeren of een zorgverstrekker al dan niet de conventietarieven respecteert. Dat zegt Paul Callewaert van de socialistische mutualiteit. Hij reageert op advocate An Vijverman, die in de zoekmodule op de website van de ziekenfondsen een inbreuk op de privacy van artsen ziet. Met een zoekmotor op de internetsite van ziekenfondsen kan iedereen opzoeken welke artsen tegen conventietarief werken en welke niet. Nogal wat lezers storen zich eraan dat hun conventiestatus zomaar te grabbel wordt gegooid. Ze voeren aan dat dit iets is tussen hen en hun patiënten, en dat ze enkel verplicht zijn in hun wachtkamer te afficheren of ze de tarieven volgen. Artsenkrant ging te rade bij An Vijverman, gespecialiseerd in gezondheidsrecht. Zij vond nergens in de wetgeving een aanduiding dat ziekenfondsen de conventiestatus van artsen via een zoekmotor publiek mogen maken. Maar wie acties overweegt, zou wel best eerst het standpunt van de privacycommissie vragen, hield ze een slag om de arm (AK 2228). InformatieplichtPaul Callewaert (socialistisch ziekenfonds) ziet dat helemaal anders. Hij maakt zich sterk dat de ziekenfondsen juridisch stevig in hun schoenen staan. "Wat we doen, past volledig in de algemene informatieplicht die ziekenfondsen hebben ten opzichte van hun leden, zoals vermeld in artikel 3 van de ziekenfondswet van 1990."Callewaert schermt ook nog met het 'handvest van de sociaal verzekerde' dat zogenaamde 'instellingen van de sociale zekerheid' verplicht om uit eigen beweging de verzekerden "alle inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor het verkrijgen of behoud van hun rechten". Sinds 1996 zijn ziekenfondsen overigens per KB verplicht om in hun kantoren lijsten van geconventioneerde artsen bij te houden, vervolgt hij. Wie dat wenst, kan ze daar inkijken.An Vijverman is niet helemaal overtuigd: "De informatieplicht in de ziekenfondswet en het handvest zijn heel ruim en algemeen. En het KB uit 1996 gaat enkel over lijsten die de ziekenfondsen voor hun eigen leden ter inzage leggen op hun nationale of plaatselijke zetel. Dat is nog wat anders dan een zoekmotor waarin je alle artsen van het land terugvindt."Maar er is meer. Het ziekenfonds beroept zich ook op een machtiging van het 'sectoraal comité van de SZ'. In 2002 oordeelde dat comité, onderdeel van de privacycommissie, dat het Riziv de conventiestatus van zorgverleners op een website mag plaatsen. Vijf jaar later breidde het comité dit uit naar de ziekenfondsen. Callewaert: "Volgens het comité komen ziekenfondsen zo op een efficiënte wijze tegemoet aan hun informatieplicht naar hun leden. Het comité bevestigde dat standpunt nog eens naar aanleiding van een klacht van een zorgverlener."In het ongewisse"Dan nog schort er iets aan de zaak omdat men nalaat artsen hierover te informeren. Dat er klachten binnenkomen bij de privacycommissie illustreert dat er wat wringt. Op z'n minst zou het akkoord artsen-ziekenfondsen moeten vermelden dat ziekenfondsen de conventiestatus van artsen publiek maken."