...

Voor de GMD's die u vanaf 1 januari dit jaar hebt afgesloten, krijgt u 55 in plaats van 30 euro als het om een patiënt gaat van 45 tot 74 jaar oud die chronisch ziek is. Dat is, voor de patiënt die het statuut van chronisch zieke heeft gekregen. Het Riziv verduidelijkte onlangs op zijn website nog eens hoe dit juist verloopt.Ziekenfondsen passen het verschil bijHet hoger honorarium wordt pas vanaf 1 juli uitbetaald. Voor patiënten in deze groep waarvoor de huisarts in de eerste helft van 2016 een GMD opende of verlengde, zal het ziekenfonds hem de 25 euro extra betalen in de tweede helft van dit jaar. Voor het eind van dit jaar moet de huisarts van elk ziekenfonds een som ontvangen die voor al deze patiënten het verschil bijpast.De huisarts kan moeilijk van elke patiënt controleren of hij het statuut van chronische patiënt heeft. MyCarenet kan hem daarbij blijkbaar niet helpen. Als de patiënt voor het GMD de derdebetalersregeling vraagt, zal het ziekenfonds voortaan nagaan of de huisarts 30 euro dan wel 55 euro moet krijgen. Als de patiënt het GMD contant betaalt, rekent de huisarts hem altijd 30 euro aan. Heeft de patiënt het statuut van chronisch zieke en zit hij in de juiste leeftijdscategorie, dan betaalt het ziekenfonds de huisarts later 25 euro bij.