...

Onder andere met de arresten Decker (1998) en Kohll (1998) legde het Europees Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap de basis voor het vrij verkeer van patiten in de Europese Unie. In maart 2011 vaardigden het Europees Parlement en de Raad een officie richtlijn uit over grensoverschrijdende gezondheidszorg. En tegen 25 oktober 2013 moet die richtlijn vertaald zijn naar de nationale wetgeving van de EU-lidstaten.Terugbetaling?Veel zal die nationale wetgeving niet veranderen voor patiten, aangezien EU-burgers op basis van de rechtspraak ook nu al kunnen rekenen op terugbetaling van medische kosten die in het buitenland werden gemaakt. Organisatorisch heeft de totstandkoming van de nieuwe wet evenwel heel wat voeten in de aarde. Hoe zit het bijvoorbeeld met de vergelijkbaarheid van Europese facturatiestelsels? Wie bepaalt de minimale inhoud van medische voorschriften? En wat met het informatierecht van patiten? Etcetera.StudienamiddagTijdens een studienamiddag over de impact van Europa op de Belgische gezondheidszorg, zal Dirk Van den Steen (DG Sanco Europese Commissie) het antwoord proberen te geven op die en nog veel meer vragen en wil hij het debat openen over de uitdagingen van de richtlijn voor Europese gezondheidsstelsels.Andere thema's die aan bod zullen komen, zijn de impact van het mededeingingsrecht op de zorgsector en de invloed van de wetgeving inzake overheidsopdrachten op de gedragingen van zorgactoren. Stefaan Callens (advocaat en buitengewoon hoogleraar gezondheidsrecht aan de de KU Leuven), dr. Diego Fornaciari (advocaat aan de balie van Brussel en wetenschappelijk medewerker aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven) en Carlos De Wolf (advocaat aan de balie van Gent) zijn de andere sprekers van dienst.