...

Mensen kunnen kijken welke elektronische voorschriften open staan bij Recip-e via mijngezondheid.be. Deze functie is op de gezondheidsportaal van de federale overheid beschikbaar sinds midden november vorig jaar.In januari dit jaar maakten een goede 1.000 burgers van die dienst gebruik. Gemiddeld groeit het aantal gebruikers ervan maandelijks met een duizendtal aan. Maar het gaat niet altijd zo rechtlijnig. In mei gingen 3.373 gebruikers een kijkje nemen. In juni verdubbelde dat aantal bijna tot 6.097.Om hoeveel unieke gebruikers het gaat, is moeilijk te zeggen. Een groot aantal mensen gaat misschien, eenmaal ze de weg gevonden hebben, makkelijker opnieuw eens kijken. Maar een nog groter aantal houdt het na een bezoekje wellicht voor enige tijd bekeken.Mensen krijgen nog altijd een papieren bewijs van voorschrift. De elektronische informatie is voorlopig maar een aanvulling. Om de openstaande voorschriften elektronisch te bekijken, moet men inloggen met de eID - wat misschien toch net een te hoge drempel is. (Waar ligt die kaartlezer weer? Wat was mijn pin-code?)Voor de zowat één miljoen itsme-gebruikers is de informatie makkelijker toegankelijk - maar die gebruikers hebben misschien ook een wat ander profiel.Zevenduizend early adopters in één maand na acht maanden service lijkt niet zo slecht.Ook het elektronisch voorschrijven was niet meteen erg populair, maar ondertussen maakten in juli 14.095 artsen er al gebruik van - meer dan waarschijnlijk vooral huisartsen. En daarbij nog eens 4.060 tandartsen.Dat aantal zal overigens nog flink moeten stijgen, want vanaf januari worden ambulante elektronische voorschriften ook voor specialisten verplicht.