...

De vorige week was er een met middenin een feestdag - en voor velen die niet met vakantie zijn minstens toch een verlengd weekend. Van 16 tot 22 juli werden er gemiddeld 14.497 covidtests per dag afgenomen - wat beduidend minder was dan vorige weken (20.496 gemiddeld dagelijks van 9 tot 15 juli).Maar het zevendaags gemiddelde voor de periode tot 22 juli bedroeg 4.276 nieuwe besmettingen per dag, tegen 7.113 de week ervoor - een daling met 40%. Het aantal geregistreerde testresultaten piekt typisch op maandag - en bedroeg 7.980 op 18 juli tegenover 12.387 op 11 juli. Misschien dat in de loop van deze donderdag Sciensano cijfers voor begin deze week vrijgeeft, maar die zijn er nog niet.De toestand in de ziekenhuizen lijkt zich wat te stabiliseren. Van 19 tot 25 juli werden er gemiddeld 158,6 personen wegens covid in de ziekenhuizen opgenomen - dit zevendaags gemiddelde ligt 3% lager dan het vorige.Er lagen op 25 juli 2.284 personen mét covid in het ziekenhuis - dit aantal lijkt ook te zijn gestabiliseerd (-2%). Op intensieve zorg liggen er nu 126 covidpatiënten - drie meer dan de vorige week (+2%).Het zevendaags gemiddelde van het aantal sterfgevallen per dag zweeft rond de 11 (met een lichte daling van -5%).Het Rt berekend op grond van het aantal ziekenhuisopnamen duikt ietsje onder de 1. Het bedraagt 0,991 maar de 1 ligt nog binnen de onzekerheidsmarge van het 95%-betrouwsbaarheidsinterval (0,934-1,051).32% van het aantal uitgevoerde tests valt positief uit.