...

Minister De Block (Open-VLD) wil de komende jaren netwerken oprichten tussen de ziekenhuizen en andere instellingen en nieuwe financieringssystemen uitbouwen . Om te kijken of een aantal concepten ook effectief in de praktijk werkt, lanceert De Block verschillende proefprojecten.In juli vorig jaar lanceerde de bevoegde overheidsdienst een oproep rond bevallen met verkort ziekenhuisverblijf. Er kwamen 35 goede kwalitatieve voorstellen binnen. Daarvan werder er zeven werden geselecteerd. De projecten lopen twee jaar, met een jaarlijkse evaluatie. Nadien kan de regering beslissen welke onderdelen op ruimere schaal toepassing moeten krijgen."Hoe meer de projecten een beroep kunnen doen op zorgverleners uit verschillende beroepsgroepen die allemaal een belangrijke band hebben met de patiënten, des te groter zijn de slaagkansen van de projecten", licht minister De Block toe. De geselecteerde projecten zijn bestemd voor zwangere vrouwen die kiezen voor een bevalling in het ziekenhuis en voor wie de artsen een risicoloze bevalling verwachten. De moeder kiest zelf of ze al dan niet aan het project wil deelnemen.Lees morgen in de krant ook het interview met minister Maggie De Block.