...

De bedoeling van het onderzoek is het beleid en de maatschappij beter voor te bereiden op een volgende pandemie. Het programma loopt in samenwerking met de FOD Volksgezondheid. Maar de procedures van Belspo - de Federale Overheidsdienst voor Wetenschapsbeleid - moeten bij de evaluatie, selectie en valorisatie van de projecten de onafhankelijkheid en vrijheid van de onderzoekers verzekeren.Belangrijk is dat de resultaten van het nieuwe onderzoek kan omgezet worden in nuttige beleidsaanbevelingen voor de federale overheid.Al in het voorjaar 2020 lanceerde Wetenschapsbeleid een eerste oproep voor voorstellen rond covid - in het kader van het onderzoeksprogramma BRAIN.be. Het Oeso leidt ook een onderzoek naar het beheer van de crisis in België. Deze oproep wil door multidisciplinair onderzoek nog een aantal grijze zones in kaart brengen binnen vier domeinen: welzijn, ongelijkheid en kwetsbaarheid, democratisch bestuur en 'pandemische intelligentie'.Een vernieuwing bij deze oproep is dat de onderzoekers ook gevraagd wordt om voor het eerste half jaar na de afronding van de onderzoeksfase (24 tot 30 maanden) een 'impactplan' op te stellen. De bedoeling daarvan is om "onderzoekers, ministers, administraties en belangengroepen die belang hebben bij het thema van het project uit te nodigen om de verkregen wetenschappelijke resultaten te bespreken en deze om te zetten in aanbevelingen en geleerde lessen"."Wetenschappelijk onderzoek heeft de gevolgen van de crisis kunnen verzachten, het is nu ook onze verantwoordelijkheid om de nodige middelen te voorzien om er uit te leren", zegt staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS). "Het is overigens voor het eerste dat een uitgebreid meerjarenprogramma wordt gelanceerd dat gericht is op onderzoek ter ondersteuning van beleidsprioriteiten", vervolgt hij. "Dit onderzoeksprogramma zal als model dienen voor de hervorming van de toekomstige onderzoeksprogramma's. Op die manier ondersteunen we een evidence-based beleid."Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit): "Ik verwacht zeer concrete aanbevelingen op het brede welzijns- en gezondheidsvlak: welke impact hebben we nog niet in kaart gebracht en wat heeft goed gewerkt, en hoe kunnen we hier als overheid rekening mee houden of zelfs nu nog bijsturen?"