...

Omics geven ook de mogelijkheid om gepersonaliseerd levensstijladvies te verstrekken op basis van het genetisch profiel. Tegelijk doet de enorme toename van soms zeer gevoelige informatie ook vragen rijzen.Daarom maakt de Hoge Gezondheidsraad "na 30 jaar omics-onderzoek in België" een stand van zaken op. Tevens geeft de raad concrete aanbevelingen over de plaats van deze technieken in de klinische praktijk en in het dagelijks leven.Na de studie van het genoom en de ontdekking van de genetische samenstelling van de mens ontstonden er een hele reeks omics-technologieën. Elk belichten ze een stukje van wat zich in het lichaam afspeelt, wat de rol is van genetica, de impact van levensstijl en omgeving enz.Al die technieken samen zorgen voor veel en complexe informatie. Die gegevens kunnen met de hulp van datamodellen en gespecialiseerde kennis geanalyseerd worden. Artificiële Intelligentie kan daarbij een handje toesteken.De toepassing van omics-tests en de eruit voortvloeiende informatie roept ook vragen op over de grenzen van maatschappelijke en ethische normen. Er is bijvoorbeeld het recht op niet-weten van de patiënt. Wat met de familie? Huisartsen en medische specialisten spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen, begeleiden en adviseren van mensen. Komen voorspellende tests ten goede aan preventie, diagnose en behandeling? En wanneer? Bovendien is er de vaststelling dat er op dit domein al heel wat commerciële bedrijven actief zijn. Zonder omkadering bieden ze op het internet sneltests, DNA-kits enz. aan. Daarnaast vormen ook privacy, veiligheid en bescherming van omics-gegevens een uitdaging. En de bekomen klinische informatie richt de gezondheidszorg ook steeds meer op levensstijl en omgeving Om de uitdagingen het hoofd te bieden en om België koploper te maken in dit domein formuleert de Hoge Gezondheidsraad daarom zeven aanbevelingen. We zetten ze op een rijtje.