...

Sinds oktober kunnen hospitalisatieverzekerden bij de CM voor 30 euro een tweede opinie aanvragen bij topspecialisten van UZ Leuven. Daarvoor hoeven ze geen tweede maal op consultatie. Hun dossier insturen volstaat. Huisartsen reageren verrast, en bezorgd. Johan Kips probeert hen gerust te stellen.Second-O, zo heet het samenwerkingsproject tussen CM en UZ Leuven. Het is een nieuwe service om versneld een second opinion te bekomen, voor wie verzekerd is bij CM-Hostpitaalplan.Voorwaarde voor de patiënt is dat hij al een specialist raadpleegde. Hij moet ook bereid zijn om alle beschikbare informatie (kopieën) over zijn aandoening aangetekend te verzenden naar het contact van Second-O bij UZ Leuven.De patiënt betaalt de 30 euro als administratiekost voor de opstart van het Second-O dossier. Het ziekenfonds neemt alle overige kosten op zich.KortgeslotenHuisartsen vrezen dat dit initiatief onnodige en dubbele onderzoeken zal opleveren. Ze voelen zich op die manier ook kortgesloten.Dokter Johan Kips tracht hen gerust te stellen als hoofd van het UZ Gasthuisberg. "Het tweede advies is uitsluitend gebaseerd op gegevens die de patiënt in overleg met de huisarts en/of specialist aan ons bezorgt", legt hij uit. "Er wordt dus geen enkel onderzoek overgedaan. De patiënt wordt evenmin opgeroepen voor bijkomende onderzoeken of consultatie.Ook van extrakosten voor de overheid zou er geen sprake zijn. "Er wordt niets aan de patiënt of het Riziv gefactureerd in tegenstelling tot een klassieke 'second opinion'. De patiënt betaalt alleen 30 euro administratiekost", aldus het UZ Gasthuisberg.Het tweede advies zou evenmin rechtstreeks bij de patiënt terechtkomen, wel bij de arts die de patiënt opgeeft.Of de huisartsen daarmee gesust zijn, is zeer de vraag. Naar verluidt zouden ook andere ziekenhuizen de werkwijze gaan toepassen. Meer hierover, inclusief een reactie van hoofdgeneesheer UZ Leuven Frank Rademakers, leest u morgen in Artsenkrant.