...

Niemand weet eigenlijk waar en hoe deze artsen actief zijn. Luidens haar antwoord ook de minister van Volksgezondheid niet. Voor Onkelinx moet uiteindelijk het kadaster duidelijkheid brengen over welke artsen in Belgiactief zijn. Maar ze beaamt toch dat het probleem bestaat, stelt Ide. Sommigen probeerden immers de zaak te minimaliseren, vindt hij. Moving People Het agentschap Moving People reageerde op de heisa rond de Roemeense artsen in Belgi Consultant Evelyne Lambrecht stelt dat heel wat erkenningen worden aangevraagd met het oog op een stage. In 2010 bemiddelde het agentschap voor tien Roemeense artsen die door een Belgisch ziekenhuis werden aangeworven. In de afgelopen drie jaar regelde het daarnaast 110 erkenningen van het diploma voor Roemenen die in Belgieen stage volgden. "Er is geen reden om aan te nemen dat die hier allemaal langer dan een jaar blijven."Maar de senator gelooft daar niet veel van. "Artsen van wie het diploma is erkend, kunnen hier onbeperkt blijven werken en hier veel meer verdienen dan in Roemeni" Net als spoedarts Jan Stroobants gaat hij ervan uit dat deze artsen veelal als assistent actief zijn in spoeddiensten (zie kader). KB 78Voor het vierde jaar op rij stelde Louis Ide de minister ook de vraag over een taaltest. En voor het eerst erkent de minister dat er effectief een probleem is, daarbij verwijzend naar het incident in het Fabiola-kinderziekenhuis. De N-VA'er vindt het eigenlijk cynisch dat Vlaamse patiten al jarenlang klagen dat artsen in de meeste Brusselse ziekenhuizen het Nederlands niet beheersen. "Maar een buitenlandse spoedarts die niet goed Frans spreekt, en het hek is van de dam", stelt hij.Minister Onkelinx verschuilt zich evenwel opnieuw achter Europese regels die discriminatie verbieden. Volgens haar kan een taaltest wel worden ingebouwd in een bekwaamheidstest, maar mag die niet doorslaggevend zijn. Ide houdt vol dat Europa erkent dat het verzekeren van een goede gezondheidszorg een hoger belang dient. Daarnaast stelt de minister dat om een taaltest in te voeren, het KB 78 gewijzigd moet worden. En deze bevoegdheid heeft een regering van lopende zaken niet, stelt Onkelinx. Ze verzekert evenwel dat haar administratie de zaak bestudeert. Ide stelt vast dat die daar al vier jaar mee bezig is. Volgens hem zijn er wellicht eenvoudiger oplossingen.'Brevet acute geneeskunde' opnieuw invoerenDe problemen op de spoed zijn zo nijpend dat men buitenlandse artsen tewerkstelt om ze op te vangen. Maar de moeilijkheden zijn er niet plots gekomen en ze zijn niet alleen het gevolg van de recente beperkingen op de arbeidsduur.Louis Ide neemt het nog steeds niet dat men het 'Brevet acute geneeskunde' of Bag in 2008 heeft afgeschaft. Een specialist in de acute geneeskunde of in urgentiegeneeskunde leidt, maar kan dat in perfecte symbiose met Bag-artsen. "Het is ook nooit aangetoond dat dit een slechtere outcome oplevert."In Nederland bemant men de pit's met gespecialiseerde verpleegkundigen, weet Ide. "Waarom zouden Bag-artsen in de spoed dan niet kunnen? Men kan uiteraard de opleiding actualiseren, maar door ze af te schaffen heeft men een artificieel tekort gecrerd."Ide maakt zich sterk dat Zorgnet Vlaanderen over dit brevet op dezelfde lijn zit. Mogelijk is Vlaanderen bevoegd over deze materie en kan de Vlaamse overheid het brevet opnieuw invoeren.