...

Op haar vorige colloquium twee jaar geleden evalueerde het Vlaams Artsenverbond (VAV) de implementatie van de zesde staatshervorming. "Want," aldus voorzitter dokter Geert Debruyne, "de zesde staatshervorming heeft onmiskenbaar nadelige en zelfs nefaste gevolgen voor de Vlamingen. Ook de problemen rond de contingentering blijven actueel." Voor het VAV is een communautarisering van de gezondheidszorg met eigen klemtonen, efficiëntie en responsabilisering meer dan ooit aan de orde. Daarbij stelt dokter Debruyne ook vast dat er de afgelopen jaren weinig concreets gebeurde. Hij verwijst naar een aantal werven waarmee niets gebeurde: herijking van de erelonen, revalorisatie van intellectuele prestaties, wegwerken van de loonspanning tussen gezondheidswerkers, ereloonsupplementen enz. Dat het VAV in zijn symposium dit jaar de klemtoon legt op gezondheidszorg voor Brussel en de Vlaamse Rand hoeft niet te verwonderen. Vooreerst is er de vaststelling dat de netwerken vooral een Vlaamse aangelegenheid zijn. "De eerste spreker, dokter Marc Geboers, directeur algemene ziekenhuizen bij Zorgnet-Icuro, belicht hoe de Franstalige gemeenschap en meer nog het Brussels gewest, geen werk maakte van de netwerken," legt Geert De Bruyne uit.Daarnaast kan men moeilijk om de demografische evolutie van Brussel en de Vlaamse rand heen. Daarom staan de andere lezingen op 12 oktober vooral daarbij stil. Prof. em. Jan Degadt (KU Leuven, campus Brussel) belicht de economische en financiële aspecten van de gezondheidszorg, dokter Erika Vander Meersch, voorzitter Doktersgild Van Helmont geeft een status praesens van het aanbod aan Nederlandstalige gezondheidszorg en Wouter Pas, lid van de staatsraad van de Raad van State en wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven belicht het 'juridisch-institutioneel kader voor welzijn en gezondheid' in de rand en Brussel. Na een debatronde sluit dokter Debruyne het symposium af.Meer info: www.vlaamsartsenverbond.org