...

Dat is slecht nieuws voor een aantal bestaande wachtposten: Médinuit in Molenbeek en CUMG (Consultation de Médecine Générale d'Urgence ) in Sint-Pieters-Woluwe. Hun toekomst staat op de helling. In het beste geval moeten ze verhuizen naar een nieuwe locatie. Om tot een optimale spreiding te komen (volgens het rapport Brijs), moeten er nieuwe wachtposten komen in Schaarbeek, Anderlecht, Ukkel, Etterbeek (bij Sint-Michiel) en Oudergem (Delta). Van de oprichting van de nieuwe wachtpost in Schaarbeek wordt al volop werk gemaakt. De ideale locatie zou op de campus Paul Brien zijn. De wachtpost Athena in het centrum van Brussel kan op de bestaande locatie blijven. De rijdende wacht wordt centraal georganiseerd.BedrijfsauditeurDe Brusselse wachtposten zijn, zoals elders, bottom-up tot stand gekomen. Vorig jaar zag dan , zoals u zich allicht herinnert, de Garde bruxelloise/Brusselse Wachtdienst het levenslicht. De GBBW berust op een samenwerking tussen FAMGB en BHAK - dat zijn respectievelijk de Franstalige en Nederlandstalige huisartsenkring in Brussel. De GBBW overkoepelt nu de verschillende Brusselse wachtposten.Het Riziv zette 30.000 euro opzij voor de uitwerking van een nieuw strategisch plan, dat over de komende vier jaar moet worden gerealiseerd. Over de nieuwe strategie werd voorbije maanden al nauw overleg gepleegd tussen de Brusselse huisartsen en de beleidscel van minister De Block. Een bedrijfsauditeur is aangesteld, die de rekening van de CMGU moet valideren en het Riziv moet duidelijk maken hoe de geldstromen tussen de CMGU en de GBBW in elkaar zitten. In afwachting van het rapport van de auditeur heeft het Riziv voorlopig de uitbetaling van de schijf voor het tweede semester 2017 stopgezet.Deze auditeur moet ook de mogelijkheid tot samenwerking met Terranova onderzoeken - de 'Vlaamse' wachtpost die los van de GBBW en de BHAK is blijven voortwerken, maar vanuit het centrum naar Etterbeek is verhuisd.TweetaligVoor het Riziv moet het beslissingsproces over de GBBW verder tweetalig verlopen. Het onthaal in de Brusselse wachtposten moet ook tweetalig zijn.De tweetaligheid van de huisartsen blijft overigens wel een probleem. Van de 82 Vlaamse huisartsen zijn er minstens 60 tweetalig, maar van de 1.189 Franstalige huisartsen mogen zich er maar 28 tweetalig noemen.De GGBW plant met steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie taalcursussen in de vorm van conversatieoefeningen en rolspelen. Het Gewest kent premies toe aan Nederlandstalige en Franstalige artsen die aan de hand van een Selor-examen hun beheersing van de tweede landstaal bewijzen.Artikel gebaseerd Le Journal du Médecin, nr. 2507 - oorspronkelijke tekst van Nicolas De Paepe, in het Nederlands uitgewerkt door Wouter Colson.