...

Met die resultaten zijn de artsen iets meer tegen de Schotse onafhankelijkheid gekant dan de brede bevolking. Uit de laatste peilingen blijkt immers dat 37% van de Schotten voor is, 52% tegen en 11% nog onbeslist.Voor de artsen die van plan zijn om tegen te stemmen, geeft het feit dat ze denken dat de economie onder de onafhankelijkheid zou lijden, de doorslag. Andere vaak aangehaalde argumenten: de medische research in Schotland zou achteruitgaan in geval van een afscheiding, en Schotland heeft geen eigen instantie nodig die het medische beroep regelt.Ja-stemmers zijn er dan weer van overtuigd dat de Schotten betere zorg en sociale bescherming zouden krijgen als het land onafhankelijk wordt. Een aanzienlijk deel van de voorstanders wil ook dat Schotland meer autonomie krijgt over zijn zorgsysteem en over de financiering ervan.